Huisarsten testen nieuw elektronisch patiëntendossier

Huisartsen hebben samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een alternatief voor het Elektronisch Patiënten Dossier ontwikkeld. De zogenoemde Whitebox moet goede privacybescherming bieden.

whiteboxDe Whitebox is een klein wit kastje dat bij de huisarts staat. Het decentrale systeem moet de huisarts en patiënt volledige controle over de uitwisseling van medische gegevens geven. Uitgangspunt van het systeem is dat patiënt en arts gezamenlijk bepalen wie toegang tot welke gegevens krijgt. Momenteel draaien twintig Amsterdamse huisartsen proef.

Grootste euvel van het LSP is dat de huisarts zelf niet in de hand heeft welke informatie naar welke zorgverlener gaat. De controle ligt met de Whitebox niet langer bij een externe partij zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP), maar uitsluitend bij arts en patiënt, zegt initiatiefnemer en huisarts Hein Thiel. Op dit moment is uitwisseling alleen mogelijk met de huisartsenpost, in een later stadium ook met andere zorgverleners.

Uit een survey van de Huisartsen Kring Amsterdam onder haar leden begin 2014, bleek dat 73% van de 97 respondenten niet was aangesloten op het LSP. 83% van hen gaf aan zich wel te willen aansluiten op een regionale uitwisselingsmogelijkheid. Van de huisartsen die wel op het LSP waren aangesloten, gaf 73% aan de voorkeur te hebben voor een regionaal alternatief.

Whitebox kan gezien worden als een uitbreiding van het informatiesysteem van de huisarts (het HIS). Het systeem is een hardware module, gekoppeld aan het HIS, waarmee een huisarts heel precies de communicatiestromen van en naar de praktijk kan regelen. Die gegevens lopen via zeer goed beveiligde, van begin tot eind versleutelde verbindingen die uitkomen bij de Whitebox van de arts. Er is geen centrale infrastructuur die controle over de gegevens uit handen neemt. De huisarts kan desgewenst andere partijen toegang geven tot medische gegevens. Een zorgverlener die toegang krijgt kan dan voor kortere of langere tijd gegevens van de patiënt opvragen.

Deel dit artikel via: