Hulpmiddel voor bepaling omvang brandbeveiliging

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) publiceert het Technisch Bulletin (TB) 65A ‘Omvang van VBB-systemen’. Hierin staat hoe begrenzingen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied en tussen brandbeveiligingsinstallaties het beste op tekening kunnen worden gezet.

Zo wordt snel duidelijk wat de omvang van de brandbeveiliging is. Dat bevordert de samenhang van voorzieningen voor brandveiligheid. Dit is in het belang van gebouwgebruikers, bevoegd gezag en verzekeraars.
TB 65A is de opvolger van TB 65 ‘Classificatie van certificaten naar brandcompartimentering’ uit 2008. Dit TB had in de markt onbedoelde effecten. Het nieuwe TB bevat afspraken die meer passen bij deze tijd.
TB 65A kan vanaf nu worden gebruikt voor basisontwerpen voor nieuwe VBB-systemen. Voor bestaande VBB-systemen is er 5 jaar tijd om overzichtstekeningen van de brandbeveiliging – waar nodig – te verbeteren.

Bekijk het Technisch Bulletin 65A en de factsheet met korte uitleg over TB 65A en hoe deze toegepast moet worden.

Deel dit artikel via: