IFV richt landelijke organisatie voor brandweerdrones in

De brandweer beschikt sinds kort over een landelijke organisatie voor de inzet van drones. Daarmee wordt nu voldaan aan alle criteria die horen bij de landelijke vergunning voor het vliegen met drones. De organisatie valt onder het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).

IJle Stelstra, algemeen directeur van het IFV: “Als beschikkinghouder beheren we het Operationeel Handboek waarin alle scenario’s staan waarbij de brandweer mag vliegen en de daarbij behorende maatregelen om dat zo veilig en verantwoord mogelijk te doen. Op basis van het Operationeel Handboek heeft het IFV de landelijke vergunning voor het vliegen met drones door de brandweer in beheer gekregen met daaraan gekoppeld de nodige ontheffingen. Met de vliegende regio’s worden afspraken vastgelegd om te borgen dat ze blijven voldoen aan de bepalingen van de beschikking. Op dit moment zijn er vier vliegende regio’s: Twente, Midden- en West-Brabant, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond.”

Krachten bundelen
“We kunnen nu ook stappen gaan zetten in de kwaliteit en doorontwikkeling van dit brandweerspecialisme”, aldus Stelstra. “Er ligt nog een wereld open om de inzet van onbemande luchtvaartobjecten verder in te richten en te ontdekken. De ontwikkelingen op het gebied van drones gaan razendsnel en de mogelijkheden van de inzet ervan voor de brandweer zijn oneindig. Drones kunnen helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van incidenten. Het IFV vervult hierbij nadrukkelijk ook een verbindende rol. We zetten in op een collectieve landelijke organisatie, gericht op alle veiligheidsregio’s. Zo kunnen we de krachten bundelen en dat is noodzakelijk om mee te kunnen doen!”

Deel dit artikel via: