IFV wordt Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, NIPV

Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) gaat vanaf 2022 verder onder de naam (NIPV) Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Niet alleen de naam verandert. Ook de scoop wordt breder. Toegevoegd worden klimatologische, digitale, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen.

“Om snel en goed te kunnen blijven anticiperen op maatschappelijke veranderingen en de hieraan gerelateerde behoeften van veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners, heeft het IFV zijn koers aangescherpt”, zegt directeur IJle Stelstra. “Veranderende omstandigheden betekent nieuwe wegen inslaan. De coronacrisis heeft laten zien wat het belang is van publieke veiligheid en tevens de meerwaarde van ons als kennisinstituut en verbinder tussen Rijksoverheid en veiligheidsregio’s. We moeten blijven meebewegen met de behoeften van onze partners en daarin ook vooroplopen. Deze positie gaan we versterken en de nieuwe naam NIPV, waarin publieke veiligheid centraal staat, sluit hierop goed aan.” De internationale naam wordt Netherlands Institute for Public Safety.

Deel dit artikel via: