Illegale banken in opkomst

Illegale banken worden steeds meer gebruikt voor het over de landsgrenzen overmaken van geld. Het Internationaal Monetair Fonds schat dat het totale bedrag wereldwijd op ongeveer honderd miljard dollar per jaar ligt. Dit schrijven de ministers Zalm van Financi?n en Donner van Justitie dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers kondigen daarin ook een onderzoek aan naar hoe groot dit fenomeen in Nederland is.


Ondergronds bankieren (ook wel aangeduid met de uit India afkomstige term ‘Hawala’) is een wereldwijd groeiend fenomeen. Ondergrondse banken in Nederland overtreden de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) die sinds juli 2002 van kracht is.

Uit opsporingsonderzoeken van de politie en FIOD-ECD blijkt dat ook in Nederland ondergrondse banken actief zijn. Over het exacte aantal ondergrondse banken en de bedragen die hiermee gemoeid zijn bestaan slechts zeer ruwe schattingen. Het gaat om “bankiers” die zich primair richten op familiebetalingen door (bepaalde groepen) migranten, maar er zijn bij de politie ook voorbeelden bekend van grootschalig opererende ondergrondse banken die speciaal zijn opgezet om criminelen te bedienen. Ondergrondse banken geven criminelen en terroristen de mogelijkheid om, vaak zonder nalaten van een papieren spoor, buiten het zicht van de autoriteiten geld van het ene naar het andere land te verplaatsen. Bestrijding van het ondergronds bankieren is daarom van belang in het kader van de strijd tegen het witwassen en de financiering van terroristische activiteiten. Ondergrondse banken zijn soms onderdeel van een internationaal netwerk van hawala-banken. Dit staat in een brief die minister van Zalm van Financi?n en minister Donner van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd over het verschijnsel ‘ondergronds bankieren’ en de maatregelen die de overheid neemt om deze illegale vorm van financi?le dienstverlening tegen te gaan. Aanleiding voor deze brief is een studie die in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie is uitgevoerd.

Het volledige rapport:www.wodc.nl

Deel dit artikel via: