Beveiliging nieuws

Onze partners

Secusoft

Seris

CSL

Centurion

Nimo Drone Security

Milestone

Boon Edam

NetworxConnect

Add Secure

DZ Technologies

HID

20face

Trigion

Oribi ID Solutions

Brivo

CardAccess

Genetec

ARAS

HD Security

ASSA ABLOY

SmartCell

Hanwha Vision Europe

Dahua

Lobeco

De Beveiligingsjurist

Service Centrale Nederland

BHVcertificaat.online

Optex

SMC Alarmcentrale

Securitas

Regio Control Veldt

Akuvox

ASIS

Koninklijke Oosterberg

EAL

Sequrix

JMB Groep

CDVI

Bosch Security Systems

Seagate

Unii

Paxton

Crown Security Services

2N

Kiwa

Eagle Eye Networks

Explicate

Gold-IP

Alarm Meldnet

Masset Solutions

ADI

SmartSD

Dero Security Products

VAIBS

Hikvision

Nimo Dog Security

Eizo

MPL

NIBHV

i-Pro

OSEC

VBN

Alphatronics

VideoGuard

Bydemes

GFT

Nenova

RoSecure

Paraat

Connect Security

Uniview

PG Security Systems

Advancis

G4S

VEB

Multiwacht

IDIS

SOBA

VVNL

Top Security

Ajax Systems

Traka ASSA ABLOY

Avigilon Alta

In Memoriam: Fred Zaaijer

10 oktober 2021
Redactie
11:10

Zaterdag vond de uitvaart plaats van de op 28 september op 70-jarige leeftijd overleden heer Fred Zaaijer. Hij was een van de meest vooraanstaande experts in de veiligheidssector en onder andere medeoprichter van Stichting SERN. Fred verrichtte baanbrekend werk voor de Nederlandse beveiligingssector.

Sinds zijn twintigste levensjaar was de altijd energieke Fred Zaaijer actief in uiteenlopende veiligheidsfuncties binnen zorginstellingen en vanaf het begin heeft hij op zeer actieve wijze zijn kennis gedeeld met vele vakgenoten. Soms op een hilarische wijze, als hij weer eens een lijst met geconstateerde tekortkomingen op het bureau van een bestuurder of een vakgenoot van een andere zorginstelling deponeerde. Maar ook de landelijke politiek en het openbare bestuur heeft hij regelmatig op zijn typisch Haagse wijze deelgenoot gemaakt van de veiligheidsproblematiek in de Nederlandse zorgsector.

Carrière
Het grootste deel van zijn carrière was Fred werkzaam als veiligheidsadviseur van zorginstellingen. Hij was veiligheidsadviseur van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep en was tevens hoofd van een door enkele zorginstellingen in 2003 opgericht samenwerkingsverband inzake beveiligingszorg, veiligheid, incidentbeheersing en integriteit.
Hij publiceerde veel over brandveiligheid in de zorg. Daarnaast participeerde hij in diverse werkgroepen en commissies, waaronder de beleidsadviescommissie maatschappelijke veiligheid van het NEN instituut Delft en de klankbordgroep Onderzoekraad voor Veiligheid.

Registers
Fred was op vrijwillige basis actief als adviseur, gastdocent, spreker en dagvoorzitter tijdens congressen en hij was mede-initiatiefnemer voor registers voor personen die op veiligheidsgebied aan bepaalde (hbo) kwalificaties voldoen. Het bekendste is het Security Expert Register Nederland (SERN), maar hij zette ook registers op voor bedrijfshulpverleners en hoger gekwalificeerde beveiligingsexperts. Vele honderden experts maken nog altijd gebruik van deze mogelijkheid om zich naar de buitenwereld toe te kwalificeren.

Advieswerk
Als adviseur van toezichthouders en bestuurders in de zorg was Fred onder andere actief voor het Samenwerkingsverband Incident Beheersing Management Zorginstellingen (IbMZ), waarvan hij bovendien medeoprichter is geweest. Ook adviseerde hij het crisismanagementbureau Pinpoint, dat zich in het bijzonder toelegt op masterclasses en evenementen in het kader van incident- en crisismanagement. Verder was hij destijds adviseur van het deelprogramma Criminaliteitspreventie van SenterNovem en van de vakbeurs Security in de Koninklijke Jaarbeurs. Fred was partner in het convenant Zorginstellingen Haaglanden, Openbaar Ministerie, Politie Haaglanden en de Regionale Brandweer en hij was betrokken bij de beleidsadviescommissie van het programma Maatschappelijke Veiligheid van het Nederlands Normalisatie Instituut en voor de redactie van het vaktijdschrift Beveiliging, waarvan hij later voorzitter van de Redactie Adviesraad werd.

Pragmatische aanpak
Fred was namens de zorgsector lid van de Commissie Criminaliteitsbeheersing van VNO-NCW, programmaleider en docent voor veiligheidsvakken aan de Haagse Hogeschool en hij schroomde niet om zich binnen de hoogste politieke kringen op te dringen om te pleiten voor een pragmatische aanpak van de verschillende veiligheidsproblemen in de samenleving. Met beleid, maar toch vooral met gebruik van gezond verstand. Op 21 december 2009 werden zijn verdiensten bekroond met het door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen opspelden van de versierselen behorende bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau.

Met Fred is een beveiligingsexpert heengegaan die niet snel vergeten zal worden. Nog vele jaren zullen zorginstellingen, -medewerkers, -bezoekers en patiënten kunnen profiteren van het professionele veiligheidsniveau dat zij aan hem te danken hebben. En tot in lengte van dagen zullen experts trots zijn op de aanduiding RSE achter hun naam als blijk van verworven competentie. Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit zware verlies en danken Fred voor wat hij voor ons als sector betekend heeft.

Deel dit artikel via:

Vlog 2

Premium partners

Suricat

Seagate

MPL

Videoguard

Wordt een partner