Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

ARAS

Avigilon Alta

Securitas

G4S

Service Centrale Nederland

VAIBS

Kiwa

Brivo

JMB Groep

Milestone

VVNL

Nenova

SOBA

Trigion

HD Security

Gold-IP

Add Secure

Sequrix

2N

BHVcertificaat.online

OSEC

RoSecure

Seagate

Eizo

CDVI

HID

ADI

SmartCell

Paxton

Paraat

Secusoft

i-Pro

Advancis

Dero Security Products

Bosch Security Systems

Connect Security

Optex

ASSA ABLOY

Akuvox

Multiwacht

DZ Technologies

Regio Control Veldt

Masset Solutions

EAL

VideoGuard

SMC Alarmcentrale

Bydemes

Uniview

NIBHV

Hikvision

Alphatronics

Eagle Eye Networks

Centurion

Ajax Systems

CardAccess

Alarm Meldnet

VEB

Nimo Drone Security

CSL

Oribi ID Solutions

Crown Security Services

VBN

Hanwha Vision Europe

Lobeco

NetworxConnect

Seris

Unii

Top Security

Nimo Dog Security

Genetec

De Beveiligingsjurist

GFT

ASIS

SmartSD

PG Security Systems

Explicate

Traka ASSA ABLOY

20face

IDIS

In Memoriam: Fred Zaaijer

10 oktober 2021
Redactie
11:10

Zaterdag vond de uitvaart plaats van de op 28 september op 70-jarige leeftijd overleden heer Fred Zaaijer. Hij was een van de meest vooraanstaande experts in de veiligheidssector en onder andere medeoprichter van Stichting SERN. Fred verrichtte baanbrekend werk voor de Nederlandse beveiligingssector.

Sinds zijn twintigste levensjaar was de altijd energieke Fred Zaaijer actief in uiteenlopende veiligheidsfuncties binnen zorginstellingen en vanaf het begin heeft hij op zeer actieve wijze zijn kennis gedeeld met vele vakgenoten. Soms op een hilarische wijze, als hij weer eens een lijst met geconstateerde tekortkomingen op het bureau van een bestuurder of een vakgenoot van een andere zorginstelling deponeerde. Maar ook de landelijke politiek en het openbare bestuur heeft hij regelmatig op zijn typisch Haagse wijze deelgenoot gemaakt van de veiligheidsproblematiek in de Nederlandse zorgsector.

Carrière
Het grootste deel van zijn carrière was Fred werkzaam als veiligheidsadviseur van zorginstellingen. Hij was veiligheidsadviseur van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep en was tevens hoofd van een door enkele zorginstellingen in 2003 opgericht samenwerkingsverband inzake beveiligingszorg, veiligheid, incidentbeheersing en integriteit.
Hij publiceerde veel over brandveiligheid in de zorg. Daarnaast participeerde hij in diverse werkgroepen en commissies, waaronder de beleidsadviescommissie maatschappelijke veiligheid van het NEN instituut Delft en de klankbordgroep Onderzoekraad voor Veiligheid.

Registers
Fred was op vrijwillige basis actief als adviseur, gastdocent, spreker en dagvoorzitter tijdens congressen en hij was mede-initiatiefnemer voor registers voor personen die op veiligheidsgebied aan bepaalde (hbo) kwalificaties voldoen. Het bekendste is het Security Expert Register Nederland (SERN), maar hij zette ook registers op voor bedrijfshulpverleners en hoger gekwalificeerde beveiligingsexperts. Vele honderden experts maken nog altijd gebruik van deze mogelijkheid om zich naar de buitenwereld toe te kwalificeren.

Advieswerk
Als adviseur van toezichthouders en bestuurders in de zorg was Fred onder andere actief voor het Samenwerkingsverband Incident Beheersing Management Zorginstellingen (IbMZ), waarvan hij bovendien medeoprichter is geweest. Ook adviseerde hij het crisismanagementbureau Pinpoint, dat zich in het bijzonder toelegt op masterclasses en evenementen in het kader van incident- en crisismanagement. Verder was hij destijds adviseur van het deelprogramma Criminaliteitspreventie van SenterNovem en van de vakbeurs Security in de Koninklijke Jaarbeurs. Fred was partner in het convenant Zorginstellingen Haaglanden, Openbaar Ministerie, Politie Haaglanden en de Regionale Brandweer en hij was betrokken bij de beleidsadviescommissie van het programma Maatschappelijke Veiligheid van het Nederlands Normalisatie Instituut en voor de redactie van het vaktijdschrift Beveiliging, waarvan hij later voorzitter van de Redactie Adviesraad werd.

Pragmatische aanpak
Fred was namens de zorgsector lid van de Commissie Criminaliteitsbeheersing van VNO-NCW, programmaleider en docent voor veiligheidsvakken aan de Haagse Hogeschool en hij schroomde niet om zich binnen de hoogste politieke kringen op te dringen om te pleiten voor een pragmatische aanpak van de verschillende veiligheidsproblemen in de samenleving. Met beleid, maar toch vooral met gebruik van gezond verstand. Op 21 december 2009 werden zijn verdiensten bekroond met het door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen opspelden van de versierselen behorende bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau.

Met Fred is een beveiligingsexpert heengegaan die niet snel vergeten zal worden. Nog vele jaren zullen zorginstellingen, -medewerkers, -bezoekers en patiënten kunnen profiteren van het professionele veiligheidsniveau dat zij aan hem te danken hebben. En tot in lengte van dagen zullen experts trots zijn op de aanduiding RSE achter hun naam als blijk van verworven competentie. Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit zware verlies en danken Fred voor wat hij voor ons als sector betekend heeft.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Suricat

Seagate

Videoguard

SequriX

Wordt een partner