Inbraakcijfers door avondklok en lockdown 40 procent gedaald

Hoewel door de lockdown de inbraakcijfers flink zijn gedaald, geeft onachtzaamheid bij thuiswerken inbrekers toch nog kansen. Daarvoor waarschuwt de stichting Nationale Inbraak Preventie, een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie.

Tijdens de lockdown werken mensen gemiddeld meer dan 2,5 dagen thuis*). Ruim een kwart werkt zelfs alle dagen thuis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in combinatie met de avondklok, de inbraakcijfers drastisch omlaag zijn gegaan. De politie rapporteert een daling tot wel 40 procent ten opzichte van een vergelijkbare periode vorig jaar. Maar de inbraken zijn niet geheel gestopt. Inbrekers wachten hun kans af tot mensen niet thuis zijn, bijvoorbeeld voor een wandelingetje om overdag even aan de beklemming van videocalls, chats en mails te ontsnappen. Bijna twee op de drie doet dat (bijna) elke dag dat ze thuis werken en zijn dan al snel een half uur tot drie kwartier van huis. Hoewel het merendeel dan keurig de voordeur op slot draait, laat één op de zeven dat soms of vrijwel altijd achterwege. En een oplettende inbreker is dan binnen een minuutje binnen.

Flipperen
Vergeet één op de zeven van de volwassenen weleens de voordeur af te sluiten, als men kinderen jonger dan 15 jaar in huis heeft, doet 40 procent van die kinderen vrijwel nooit de voordeur op slot met een sleutel, als zij als laatste het huis verlaten. Pubers nemen meer verantwoordelijkheid, maar ook in deze groep doet één op de vijf vrijwel nooit de voordeur achter zich op slot.
De overheid heeft juist voor dit fenomeen al enkele jaren een campagne lopen met het overbekende zwaailichtje: ‘deur op slot, lichtje aan’. Want als een voordeur niet op slot is gedraaid, weet een inbreker daar wel raad mee. Met een stukje plastic heeft hij binnen een minuutje de deur open om snel zijn slag te slaan.

Wat doen we er tegen?
De makkelijkste maatregel om dit tegen te gaan is uiteraard in alle gevallen iedereen de deur op slot te laten draaien bij het als laatste verlaten van de woning. Maar er zijn ook andere, slimme oplossingen. Zo is daar het zelfsluitende, mechanische slot. Dit slot zorgt ervoor dat bij het dichttrekken van de deur, automatisch de deur op slot gaat. Omdat je bij een voordeur die dicht wordt getrokken toch altijd een sleutel nodig hebt om de deur te openen, is een zelfsluitend slot een goede oplossing.
Er zijn ook ‘smart’ sloten die op een batterij werken en die bij het dichttrekken van de deur, het slot op slot draaien. Zo’n smart slot wordt over de sleutel geplaatst, aan de binnenkant van de deur. Het is daarna op de mobiel in te stellen na hoeveel seconden na het dichttrekken van de voordeur deze op slot gedraaid moet worden. Het slot is daarna eenvoudig met de mobiel ook weer te ontgrendelen, ook als een ander voor de deur staat.

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/ december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast werkt de stichting samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met het Verbond van Verzekeraars.

Deel dit artikel via: