Inge de Bruijn ambassadrice Arboplusconvenant Beveiliging

Inge de Bruijn wordt ambassadrice van het Arboplusconvenant voor de particuliere beveiliging. Dit convenant, met een looptijd tot 1 juli 2007, stelt zich o.a. ten doel het verzuim in de branche met 20% te verlagen. Ze zal als ambassadrice een prominente rol spelen in de vernieuwde website bewaakjegezondheid.nl

Eind 2004 werd tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgeversorganisatie VPB (Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties) en de vakbonden De Unie, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten het Arboplusconvenant voor de Particuliere Beveiligingsbranche afgesloten. Dit convenant, met een looptijd tot 1 juli 2007, stelt zich o.a. ten doel het verzuim in de branche met 20% te verlagen.

Om dit te kunnen realiseren, is sinds medio 2005 het Servicecentrum Arbo en Re?ntegratie belast met de uitvoering van de convenantsdoelstellingen. Hiervoor heeft het Servicecentrum een helpdesk voor allerhande vraagstukken in het leven geroepen, ontwikkelt zij in nauwe samenwerking met de branchegenoten diverse tools en organiseert zij regelmatig netwerkbijeenkomsten en expertmeetings.

E?n van de eerste tools die binnenkort zal verschijnen, betreft de branchespecifieke RI&E. Deze digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met een klankbordgroep vanuit de branche. Naast de RI&E is in de applicatie tevens een ongevalregistratie en -analyse ingebouwd. De branchespecifieke RI&E zal tijdens de netwerkbijeenkomst van 22 maart a.s. worden ge?ntroduceerd en vervolgens worden uitgerold.

Deel dit artikel via: