Inkoopvereniging GFT viert 50-jarig bestaan

Dit jaar kijkt de coöperatieve inkoopvereniging GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik voor ICT en beveiligingstechniek terug op 50 jaar bedrijfsgeschiedenis. Het jubileum werd gevierd in het Museum für Kommunikation in Berlijn met ongeveer 200 gasten, waaronder leden, partners, leveranciers en medewerkers.

Tijdens de ceremonie, die werd geleid door Miriam Veith, een medewerkster van AWADO Kommunikationsberatung, maakte GFT een spannende reis door de tijd van de afgelopen 50 jaar. Deze ontwikkeling werd gepresenteerd in een bedrijfsfilm die werd gemaakt op basis van het werk van historici van het Keulse Geschiedenisbureau. De film benadrukte vooral de nauwe banden van GFT met haar leden, partners en leveranciers. De gasten werden ook getrakteerd op een kleurrijk programma van live interviews, een goochelshow door media-goochelaar Andreas Axmann en privérondleidingen door de schatkamer van het Museum voor Communicatie. Daarnaast maakte de bekende sneltekenaar en karikaturiste Lucy Hobrecht speciale aandenkens voor de gasten van de avond. De muzikale begeleiding van de ceremonie werd verzorgd door de legendarische Weimar band Rest of Best.

Inzichten in verleden en heden
Rolf Kalthöfer, een van de oprichters van GFT, Gerhard Förtsch, voormalig eerste voorzitter van het VAF Bundesverband Telekommunikation en lid van de Raad van Toezicht van GFT, en Thomas Schmieske, hoofd Channel Central Europe bij Unify (partnerbedrijf), bespraken samen de belangrijkste punten uit de geschiedenis van het bedrijf.
“We waren ons er toen al van bewust dat deze dag bijzonder was”, herinnerde Kalthöfer zich de stemming destijds onder de oprichters van het bedrijf, die op 16 oktober 1972 in het Sylter Hof (Berlijn) bijeen waren. De onafhankelijke telecommunicatie-installateurs waren op het idee gekomen om met een eigen handelsonderneming zelfstandig de voor hun bedrijven onmisbare inkoop-, opslag- en distributiefuncties te verzorgen. Ze wilden niet langer afhankelijk zijn van buitenstaanders in de sector, maar zelf als sterke regelgever invloed uitoefenen op de telecommunicatiemarkt. En volgens Kalthöfer moest deze hindernis gezamenlijk overwonnen worden: “Het werkcomité was zich ervan bewust dat het alleen actief kon zijn als alle leden, ook de allerkleinste, zich qua inkoop bij deze gemeenschap zouden aansluiten. Want alleen als geheel zou de inkoopgemeenschap sterk kunnen worden”, zegt Kalthöfer.

Coöperatie
De oprichters kozen daarom voor de rechtsvorm van een coöperatie voor GFT omdat dit de beste manier was om de moderne beginselen van samenwerking tussen zelfstandigen te realiseren – d.w.z. zelfbeschikking van de ondernemer en zelfbestuur in samenhang met het wettelijke mandaat van de coöperatie. Dit komt omdat de leden absoluut onafhankelijk blijven bij alle beslissingen voor hun eigen bedrijf. Zij nemen immers zelf alle fundamentele beslissingen in het kader van de algemene vergadering, volgens het principe: ‘Eén lid, één stem’.

Concurrenten
En dit principe werkt natuurlijk nog steeds, zoals Gerhard Förtsch opmerkte: “De leden zijn ook concurrenten, wat de samenwerking meestal bemoeilijkt. Maar daar schept het principe ‘één lid – één stem’ een groot vertrouwen. Ook de transparantie in de algemene vergadering en het mandaat om te bevorderen in plaats van te streven naar winstmaximalisatie zorgen ervoor dat we ons niet opgelicht voelen”, aldus Förtsch. In haar coöperatieve structuur is GFT als ITC-onderneming dus consequent gericht op de eisen en belangen van de aangesloten systeemhuizen, die onder hun eigen verantwoordelijkheid worden beheerd.

Marktmacht
“Wat de concurrentie betreft, hebben we belang bij een goed functionerende markt waar de marktmacht van individuele bedrijven beperkt is. Maar omgekeerd hebben we er ook belang bij dat onze producten en diensten bekend zijn bij alle marktdeelnemers. Dit is waar de samenwerking met GFT helpt, omdat het onze marktpenetratie via haar platforms vergemakkelijkt”, aldus Thomas Schmieske, die de samenwerking in de inkoopvereniging beoordeelt vanuit het perspectief van de partnerfabrikanten.

Huldiging en afscheid
Een bijzonder hoogtepunt van de avond was de huldiging en het afscheid van Rudolf H. Saken, woordvoerder van de Raad van Bestuur van GFT. Gedurende 21 jaar heeft hij het wel en wee van de coöperatieve inkoopvereniging voor ITC en beveiligingstechniek op beslissende wijze geleid en in die tijd de coöperatie ontwikkeld tot een toonaangevende speler in de industrie in Duitsland. Zijn taken in de managementfunctie worden op 1 oktober 2022 overgenomen door Birger T. Aasland, die samen met Dr. Stefan Touchard de Raad van Bestuur zal vormen.

Gouden Ereteken
Als erkenning voor zijn verdienstelijk werk en zijn grote inzet voor het GFT kreeg Saken de Gouden Ereteken van de DGRV. Dit is de hoogste onderscheiding in het Duitse coöperatieve systeem en wordt toegekend voor bijzondere en langdurige diensten in het coöperatieve werk. De gouden speld werd hem uitgereikt door Dr. Peter Hanker, voorzitter van de Coöperatieve Federatieraad.
In zijn lovende toespraak bracht Dr. Hanker hulde aan de bijzondere diensten van Saken in en voor het coöperatieve systeem, waarbij hij met name benadrukte dat hij er trots op was zulke persoonlijkheden te kennen “in onze gelederen die met overtuiging en succes bewijzen wat een sterke en belangrijke ondernemingsvorm de coöperatie is voor onze vestigingsplaats.” Met voorbeeldige deskundigheid en snel beslissingsvermogen had hij het GFT soeverein en met vaste hand geleid.

Nederland
Tijdens zijn professionele loopbaan had Saken de markttoetredingen van GFT in Oostenrijk en Nederland begeleid. Daarnaast gaf hij als voorzitter van de Handelsvereniging van Commerciële Goederen en Diensten Coöperaties en lid van de Raad van Bestuur vorm aan de fusie van twee coöperatieve regionale verenigingen tot de Coöperatieve Vereniging – Vereniging van Regio’s e.V. Dr. Hanker bedankte Saken namens de meer dan 2400 leden van de Coöperatieve Vereniging en haar Raad van Bestuur oprecht voor zijn werk en wenste hem het allerbeste voor de zogenaamde derde fase van zijn leven, vooral gezondheid en veel tijd voor de fijnere dingen in het leven.
In zijn slotwoord bedankte de heer Saken de leden voor de geweldige avond en voor de goede samenwerking met de leden, de raad van commissarissen en het personeel van de coöperatie. “Ik beveel de GFT bij u aan. Zorg voor je bedrijf. Ik weet dat het in uitstekende handen is bij de collega’s Aasland en Touchard en het personeel. Tegen allen zeg ik dank voor de vele jaren van uitstekende samenwerking”, zei Saken.

Deel dit artikel via: