Institute For Financial Crime (IFFC) naar Security Delta (HSD)

Vanaf januari 2024 zet Institute For Financial Crime (IFFC) haar activiteiten voort onder de vlag van HSD. Beide partijen zetten zich actief in voor een veilige, weerbare samenleving. Door het samenvoegen van hun aandachtsgebieden en achterban verwachten ze meer slagkracht te creëren.

IFFC heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet. De organisatie heeft een actief netwerk van private partijen gecreëerd die gezamenlijk optreden tegen financieel economische criminaliteit. Hierdoor heeft het instituut een significante bijdrage geleverd in de strijd tegen fraude, corruptie, witwassen en ondermijning. Security Delta (HSD) zet zich als publiek-private samenwerking, samen met meer dan 275 partners, al 10 jaar in voor digitale veiligheid.

Integrale benadering
De zoektocht van het bestuur van Institute For Financial Crime naar een passende partner, komt voort uit het besef dat het veiligheidsdomein complex is en een integrale benadering nodig heeft.
Adriaan van Dorp, Voorzitter van het bestuur van IFFC: “De samenwerking met Security Delta biedt een unieke kans om onze uitvoeringskracht te vergroten. Gezamenlijk hebben we een breder en sterker fundament voor initiatieven die financieel economische criminaliteit bestrijden.”

Integratie in HSD
Deze samenwerking betekent dat IFFC als stichting ophoudt te bestaan en dat de activiteiten en participanten formeel zullen worden geïntegreerd binnen de stichting en organisatie van HSD. IFFC’s operationeel directeur Tina Colls-Vagnholm zal haar taken voortzetten binnen de organisatie van HSD en bestuursvoorzitter Adriaan van Dorp neemt plaats in de HSD Raad van Advies. Beide organisaties zijn net als BeveiligingNieuws.nl gevestigd op de HSD Campus in Den Haag.
Joris den Bruinen, HSD directeur-bestuurder: “We zijn bijzonder verheugd over deze samenwerking en kijken met enthousiasme uit naar de integratie met IFFC en haar participanten. Onze focus en achterban versterken elkaar. Met financial & cybercrime, de expertise van IFFC, als nieuw aandachtsgebied voor Security Delta zien we prachtige mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen met maatschappelijke en economische impact.”

Deel dit artikel via: