Instructie voor brandweer bij bestrijding waterstofincidenten

Steeds meer voertuigen in Nederland, zoals auto’s en bussen, rijden op waterstof. Om een veiligere inzet van de brandweer bij waterstofincidenten mogelijk te maken, ontwikkelde IFV zes aandachtskaarten voor incidentbestrijding. Deze zijn opgesteld door het lectoraat Transportveiligheid, met instemming van Brandweer Nederland.

Voor het ontwikkelen van de kaarten heeft het Programma Impuls Omgevingsveiligheid een subsidie verstrekt. De kaarten helpen de brandweer bij het veilig bestrijden van een brand waar waterstof bij betrokken is. In eerste instantie zijn de aandachtskaarten gemaakt voor Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en Officieren van Dienst van de brandweer. De kaarten worden ook geschikt gemaakt voor bevelvoerders van de brandweer. De zes aandachtskaarten hebben de volgende onderwerpen: algemene procedure, brandstoftanks, lokale productie, tankstation, voertuigbrand, wegtransport.

Ontwikkeld door specialisten
De kaarten zijn ontwikkeld door specialisten van de Community of Practice (CoP) H2, samen met een specialist van de gezamenlijke brandweer. De kaarten zijn getoetst door de vakgroep Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen van Brandweer Nederland en goedgekeurd door de Programmaraad Incidentbestrijding. Het IFV gebruikt de kaarten voor het maken van les- en oefenstof. De kaarten worden de komende tijd door het lectoraat Transportveiligheid waar nodig nog aangepast op basis van praktijkervaringen en via oefeningen en testen.

Belangrijke rol waterstof
Nederland staat aan het begin van de energietransitie. In deze transitie gaat waterstof (H2) een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als vervanger van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In toenemende mate zal waterstof ook worden gebruikt als brandstof voor voertuigen. Op dit moment staan er vier waterstoftankstations in Nederland. Het Rijk streeft naar twintig tankstations in 2020 en meer dan 200 tankstations in 2030.


Community of Practice (CoP) H2
De CoP H2 heeft als doel kennis en ervaringen op het gebied van waterstof op te halen en te delen met brandweermensen en veiligheidsadviseurs. Brandweerspecialisten, de lectoren Transportveiligheid en Brandweerkunde van het IFV, specialisten uit het bedrijfsleven en overheden vormen samen de CoP. ​


Download de Aandachtskaarten waterstof incidentbestrijding

Aandachtskaarten waterstof incidentbestrijding

Deel dit artikel via: