Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Milestone

Connect Security

Explicate

SmartSD

Traka ASSA ABLOY

Uniview

20face

Avigilon Alta

GFT

VideoGuard

Alphatronics

SMC Alarmcentrale

VBN

PG Security Systems

Trigion

2N

BHVcertificaat.online

Seagate

CardAccess

De Beveiligingsjurist

Alarm Meldnet

Ajax Systems

Eizo

ASSA ABLOY

ARAS

CSL

Crown Security Services

RoSecure

Dero Security Products

HD Security

Centurion

VVNL

Top Security

Brivo

HID

VEB

Unii

Kiwa

Seris

DZ Technologies

Eagle Eye Networks

VAIBS

Gold-IP

EAL

Lobeco

ASIS

Nimo Dog Security

Multiwacht

Advancis

Add Secure

Hanwha Vision Europe

Genetec

ADI

Service Centrale Nederland

Paxton

OSEC

Nenova

Akuvox

NetworxConnect

G4S

Nimo Drone Security

Optex

Regio Control Veldt

i-Pro

IDIS

Paraat

Bosch Security Systems

JMB Groep

Masset Solutions

Sequrix

Secusoft

SOBA

Securitas

SmartCell

Hikvision

CDVI

Bydemes

NIBHV

Oribi ID Solutions

Integrale aanpak terreur naar Kamer

11 juni 2024
Redactie
17:00

De NCTV heeft de rapportage integrale aanpak terrorisme naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme over de periode juni 2022 tot 1 mei 2024. De rapportage is in lijn met de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2024 opgedeeld in vier aandachtsgebieden: verwerven, voorkomen, voorbereiden en vervolgen.

Deze combinatie van gericht preventieve, repressieve en curatieve maatregelen staat bekend als de ‘brede benadering’ en vormt al lange tijd de kern van het Nederlandse contraterrorismebeleid. De veranderlijkheid van de dreiging vergt dat doorlopend wordt bezien of de huidige aanpak volstaat, of dat aanscherpingen nodig zijn om de weerbaarheid op orde te houden. Dit maakt een flexibele reactie op ontwikkelingen in het dreigingsbeeld mogelijk. Verschillende ontwikkelingen in de dreiging in de afgelopen twee jaar hebben bijgedragen aan accentverschuivingen binnen de Contraterrorisme-aanpak.

Jihadistische dreiging
De toegenomen jihadistische dreiging vanuit het buitenland en de vrijlating uit detentie van terrorismeveroordeelden in Nederland maakt dat de afgelopen periode een constante inzet is geweest, zowel op internationale samenwerking als op veilige re-integratie tijdens en na detentie in Nederland. Er is voortdurend aandacht voor de detectie van personen waar een terroristische dreiging van uit gaat in de vreemdelingenketen (asiel- en migratiestromen) en het zicht op terrorismeveroordeelden zonder rechtmatig verblijf in Nederland. Ook bestond de inzet uit het voorkomen van straffeloosheid en zijn inspanningen verricht om uitreizigers in Syrië en Irak die verdacht worden van terroristische misdrijven voor een rechter verantwoording te laten afleggen.

Rechts extremisme
De dreiging vanuit rechts extremisme was de afgelopen twee jaar onverminderd aanwezig met een groeiende aantrekkingskracht op jonge (meestal) jongens, met name online. Daarnaast was de afgelopen twee jaar een manifestatie van anti-institutioneel extremisme en het verspreiden en uitdragen van het kwaadaardig-elite-narratief te zien. Er is de afgelopen periode geïnvesteerd in het ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners bij het vinden van een passend antwoord op de uitdagingen van anti-institutioneel extremisme, waaronder kennisoverdracht door het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering en het bevorderen van uitwisseling van good practices. De aanpak van en omgang met extremisme is een opgave van de gehele samenleving. Meerdere departementen en ketenpartners hebben de afgelopen periode gewerkt aan een brede extremismestrategie volgend op de analyse over extremisme door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid.

Innovatieve oplossingen nodig
Of het nu gaat om jihadisme, rechtsextremisme of anti-overheidsextremisme, de snelle ontwikkelingen binnen het terroristisch en extremistisch online milieu zijn van invloed op onze samenleving en het functioneren van de democratie. De razendsnelle ontwikkelingen op het geweldspotentieel binnen dit terroristisch en extremistisch online milieu vragen om innovatieve (technologische) oplossingen, zowel voor signalering en detectie als voor het tegengaan van verspreiding van gewelddadige extremistische en terroristische content. Daarom is de afgelopen periode gewerkt aan de Versterkte Aanpak Online inzake extremistische en terroristische content. Onderdeel hiervan is onder meer de dialoog met de internetsector.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Suricat

Seagate

Videoguard

SequriX

Wordt een partner