Internationaal netwerk Bewaken en Beveiligen gestart

Tijdens de eerste editie van het International Surveillance and Protection Conference, georganiseerd in Europol in Den Haag, is het internationaal netwerk Bewaken en Beveiligen van start gegaan. Dit is een internationaal gezelschap dat informatie, kennis en ervaring uitwisselt over bewaken en beveiligen.

Aanleiding voor de conferentie was het afronden van het internationaal vergelijkend onderzoek dat de Politieacademie heeft uitgevoerd in opdracht van het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen. Onderzoekers van de Politieacademie (Marieke Vos en Edwin Bakker) zijn samen met experts van de vier stelselpartijen langs geweest bij Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Naast een afvaardiging van de onderzochte landen waren ook gasten uit Zweden, Frankrijk, België, Spanje, Israël en de Verenigde Staten aanwezig.

Deze bijeenkomst wordt gezien als de eerste stap in het opzetten van een internationaal netwerk dat investeert in structurele internationale samenwerking en kennisuitwisseling tussen gezagen, en hun uitvoeringsorganisaties.

Het onderzoeksrapport met de bevindingen is op 31 maart 2023 aan de Tweede Kamer verzonden.

Deel dit artikel via: