Invoering biometrische kenmerken in reisdocumenten in 2006

De gelaatscan zal als eerste biometrische kenmerk in de Nederlandse reisdocumenten zoals paspoort en identiteitskaart worden ingevoerd, daarna volgt de vingerscan. Dat schrijft minister Pechtold in een brief aan de Tweede Kamer. De gelaatscan wordt als eerste kenmerk ingevoerd om te voldoen aan de verordening van de Europese Unie die de invoering van de gelaatscan en de vingerafdrukken verplicht stelt.


De gelaatscan moet uiterlijk op 28 augustus 2006 door de lidstaten van de Europese Unie in het reisdocument zijn opgenomen. De Nederlandse reisdocumenten krijgen een chip waarin het gelaat van de houder van het reisdocument is opgeslagen.

De foto die de burger bij het aanvragen van een reisdocument moet indienen wordt gescand en daarvan wordt een digitaal plaatje opgeslagen in de chip in het reisdocument. De vingerafdrukken worden op een later moment ingevoerd. Met de voorbereiding daarvan wordt begonnen zodra de Europese Commissie daarvoor de technische specificaties volledig heeft vastgesteld. Vanaf dat moment hebben de EU-lidstaten maximaal 36 maanden om de vingerafdrukken in te voeren.

Deel dit artikel via: