Jet Vroege dossierhouder koolmonoxide voor Brandweer Nederland

Binnen Brandweer Nederland zijn meerdere werkgroepen actief, met uiteenlopende onderwerpen. Jet Vroege (werkzaam in de regio Gelderland-Zuid) heeft het dossier koolmonoxide overgenomen van Charles Meijer (werkzaam voor Midden en West Brabant).


In Nederland overlijden jaarlijks vijf tot tien personen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft echter geconstateerd dat dit aantal nog drie tot vijf keer zo groot is. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden vaak niet herkend, waardoor een juiste diagnose uitblijft. Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van koolmonoxide ligt op ongeveer 200 per jaar, waarbij niet iedereen volledig herstelt van de vergiftiging. Daarnaast worden er nog enkele honderden mensen per jaar behandeld op de spoedeisende hulp door koolmonoxide.

Landelijke campagne
Binnen het dossier is Vroege gesprekspartner voor betrokkenen in het domein van koolmonoxide. Denk hierbij aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de brancheverenigingen van installateurs en het ministerie van BZK. Onderzoeken en nieuws gaat Vroege afstemmen op verschillende niveaus binnen de brandweer en actuele ontwikkelingen worden actief met het veld gecommuniceerd.
Op 1 februari aanstaande start een landelijke campagne over koolmonoxide. Vroege gaat hierbij namens Brandweer Nederland de woordvoering doen op operationeel en tactisch niveau.

Vanaf 1 februari zijn informatie en adviezen over koolmonoxide op de websites en op Facebook en Twitter (@crisisglz) te vinden. Ook landelijk zal er veel aandacht zijn voor dit onderwerp in de media.

Voor de brandweer Gelderland-Zuid is Vroege actief binnen het team Brandveilig Leven en daarnaast is ze operationeel woordvoerder bij incidenten binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Bron: Brandweer.nl

Deel dit artikel via: