Jubilerende VEB: geen toekomst zonder samenwerking!

Afgelopen week vierde de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven haar 35-jarige bestaan tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bunnik. Wat ooit begon als een soort ’tegenpartij’ groeide uit tot de grootste branchevereniging op beveiligingsgebied met inmiddels ruim 860 aangesloten bedrijven.

Het was op een koude novemberavond in 1985 dat aannemer en beveiligingsinstallateur Hans Nieuwenhuis op weg was naar een vergadering met drie vakgenoten van andere bedrijven. De vier waren het niet eens met het beleid van de toen almachtige brancheorganisatie Uneto, die bepaalde hoe er beveiligd moest worden om goedkeuring van politie en verzekeraars te krijgen. Besloten werd om een alternatieve vereniging op te richten, zo vertelde Hans Nieuwenhuis (79), die als enige van de oprichters aanwezig was op het jubileumfeest. Die oprichting gebeurde op 6 augustus 1987 onder de naam Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven. Ieder van de eerste leden, Karel Gielissen, Cornelis van der Horst, Cornelis Knulst, Hans Nieuwenhuis en Willem Witteveen, legde 100 gulden op tafel voor het startkapitaal, waarna de nieuwe club voortvarend van start ging. Al snel sloten andere bedrijven zich aan, die zich niet in de koers van Uneto konden vinden. De ’tegenpool’ van Uneto had weliswaar nog jaren een positie als ‘underdog’, maar heeft inmiddels een vooraanstaande rol gekregen in de beveiligingsbranche en in plaats van zich te verzetten tegen andere partijen, wordt daar nu goed mee samengewerkt omdat samen nu eenmaal meer te bereiken valt.

Richard Lezer
Gezien de voorgeschiedenis was het logisch dat voorzitter Jan Kuipers liever over het heden en de toekomst sprak dan over het verleden. Want er verandert veel op het moment en de branchevereniging is hard nodig om de leden te helpen die veranderingen te blijven volgen. Tijdens het jubileumfeest werd ook stilgestaan bij het overlijden van Richard Lezer, toch wel een van de meest spraakmakende ondernemers in de wereld van de technische beveiliging. De oprichter van FR Security is vanaf het begin tot ongeveer 2009 actief geweest als kritisch adviseur van de vereniging. 19 juni dit jaar overleed hij na een kort ziekbed.

Erelid
Een stuk vrolijker was de benoeming van Anton Golubew tot erelid van de VEB. De eigenaar van TSS is nu veertien jaar lid van de vereniging en heeft daarvan negen jaar in het bestuur gezeten. Daarna bleef hij actief als adviseur van het bestuur en werd hij voorzitter van het inspecteursoverleg. Met mensen als Golubew is de VEB groot geworden. Vooral de laatste jaren is de vereniging enorm gegroeid. In het verleden werden al bouwkundige beveiligingsbedrijven verwelkomt en inmiddels zijn ook ruim 160 particuliere beveiligingsorganisaties en dertien particuliere alarmcentrales lid geworden. Volgens Kuipers is het succes te danken aan het feit dat zowel de taal van de markt als die van de werkvloer gesproken wordt, waardoor veel makkelijker draagvlak wordt gecreëerd voor noodzakelijke kwaliteits- en erkenningsregelingen.

Succesfactoren
Een andere succesfactor is het sterke verenigingsgevoel. Dat blijkt wel uit de zeer hoge opkomst bij de diverse bijeenkomsten. Hoewel de leden elkaars concurrent zijn, weten zij ook dat zij elkaar hard nodig hebben om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Kuipers prees het secretariaat dat altijd klaar staat om leden te ondersteunen, de inspecteurs en technisch specialisten die zorgen dat VEB-leden altijd kwaliteit leveren, het bestuur en niet op de laatste plaats de ledenraad. De ledenraad zorgt ervoor dat er geen kloof ontstaat tussen het bestuur en de leden. Verder ging de voorzitter in op de nieuwe kwaliteitsregeling VEB4, die ervoor gaat zorgen dat het aanbod van de leden beter gaat aansluiten bij de veranderende vraag in de markt. De VEB werkt hiervoor samen met andere belanghebbenden, zoals Federatie Veilig Nederland, Nederlandse Veiligheidsbranche en Techniek Nederland. Vooral dat laatste is opmerkelijk, omdat deze organisatie de voortzetting is van het ooit vermaledijde Uneto. De samenwerkingen leidden onder andere tot de succesvolle vakbeurs FireSafety&Security Event, die in april voor het eerst plaatsvond en die volgend jaar op 12 en 13 april bezocht kan worden.

Toekomst
De komende jaren gaat er veel veranderen, voorspelde Kuipers. En door de grootte en de marktpositie zal er ook steeds meer worden verwacht van de VEB. De voorzitter verwees naar de laatste troonrede, waarin de koning sprak over de huidige onzekerheden, de grenzen die met de huidige manier van leven zijn bereikt en de toenemende polarisatie. Wat binnen de maatschappij speelt, speelt ook in de beveiligingsbranche, aldus Kuipers. Daarom is samenwerking zo belangrijk. “Samenwerking tussen de leden en partners van de VEB maakt ons met elkaar sterker en zorgt voor een betere dienstverlening.” Dat alles wordt steeds relevanter gezien de explosief stijgende prijzen en de schaarste aan grondstoffen en personeel. De crisis biedt volgens de voorzitter echter ook kansen, zoals op het gebied van samenwerking met de overheid. “Wel zullen we dan bereid en in staat moeten zijn om op een andere manier naar de markt te kijken.”

Deel dit artikel via: