Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

ARAS

Crown Security Services

Nenova

Akuvox

Securitas

JMB Groep

Multiwacht

SOBA

2N

Top Security

Paxton

Ajax Systems

Hikvision

HID

Eagle Eye Networks

Network Optix

NIBHV

Secusoft

Advancis

DZ Technologies

IDIS

Kiwa

VVNL

OSEC

Traka ASSA ABLOY

Alarm Meldnet

CDVI

Masset Solutions

Paraat

Connect Security

SMC Alarmcentrale

GFT

SmartSD

20face

NetworxConnect

Unii

ADI

Seagate

ASIS

Brivo

Dero Security Products

Service Centrale Nederland

Gold-IP

Alphatronics

De Beveiligingsjurist

Bosch Security Systems

VEB

Trigion

ASSA ABLOY

VideoGuard

Hanwha Vision Europe

Nimo Dog Security

Bydemes

Genetec

Uniview

Sequrix

Centurion

Explicate

Optex

Seris

Regio Control Veldt

Add Secure

G4S

BHVcertificaat.online

CardAccess

RoSecure

HD Security

Avigilon Alta

SmartCell

CSL

VBN

EAL

VAIBS

Nimo Drone Security

Lobeco

Oribi ID Solutions

Eizo

Milestone

i-Pro

PG Security Systems

Kabinet: brancheverenigingen bij Code Verantwoord Marktgedrag

27 juni 2024
Redactie
08:23

Ministers Hugo de Jonge (BZK) en Karin van Gennip (SZW) stellen dat de brancheverenigingen van de uitzenders en die van detacheerders en dienstverleners zich aansluiten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Code VM). Om dat te bevorderen verzoekt De Jonge de Code VM om hierover met de betreffende branches in gesprek te gaan. Voorzitter Geert van de Laar antwoordt namens de Code VM positief op dit verzoek: “Wij gaan de betreffende brancheverenigingen actief benaderen.”

In een Kamerbrief geeft (demissionair) minister Hugo de Jonge, mede namens zijn collega Karin van Gennip, aan welke acties en maatregelen de Rijksoverheid neemt naar aanleiding van een onderzoek dat antwoord geeft op de vraag of het Rijk haar rol als opdrachtgever van inhuur van externe arbeidskrachten correct invult. In het bijzonder daar waar het gaat om het naleven van wettelijke bepalingen rond gelijke beloning van die externe arbeidskrachten. Uit het onderzoek bleek dat ‘niet in alle onderzochte gevallen met zekerheid was vast te stellen’ dat er sprake was van juiste beloning en dat er ‘negatieve afwijkingen waren’.

Inhuur Rijksoverheid en de Waadi
De overheid huurt fors in. Het gaat om maar liefst 14,2 procent van de totale loonsom van het Rijk. In de afgelopen 5 jaar is dit bijna verdubbeld. Dit inhuren valt onder de Waadi: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Die inhuur dient volgens de Waadi op een correcte wijze te gebeuren: ingehuurde arbeidskrachten hebben in principe recht op gelijke beloning ten opzichte van ‘eigen’ medewerkers als zij onder leiding en toezicht van de opdrachtgever staan. Zij dienen behandeld te worden zoals je eigen medewerkers behandelt.

Voorgestelde verbeteringen
De minister stelt uiteraard verbeteringen voor: door onder andere een handreiking op te stellen die rijksbrede werking kent, door de Auditdienst van het Rijk meer periodiek onderzoek uit te laten voeren én door ‘te onderzoeken in hoeverre de inhuur, detachering en professionele dienstenbranches (zoals de ABU, de NBBU, de PZO) zich kunnen aansluiten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code VM pakt deze oproep op en zal actief de betreffende brancheverenigingen gaan benaderen.

Code VM
De Code VM bestaat 15 jaar en staat voor verantwoordelijk marktgedrag. De Code doet een oproep tot verantwoordelijk marktgedrag als het gaat om arbeidsintensieve dienstverlening die wordt aan- en uitbesteed. Dit gaat verder dan het voldoen aan wat volgens wet- en regelgeving kan en mag. Er dient nadrukkelijk oog te zijn voor sociale consequenties. Goed opdrachtgeverschap is daarbij het primaire uitgangspunt. De oproep richt zich niet alleen op opdrachtgevers maar op alle partijen, waartoe ook nadrukkelijk opdrachtnemers, intermediairs/adviseurs en werknemersorganisaties worden gerekend. De Code is een gemeenschappelijk platform van en voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemersorganisaties ter bevordering van verantwoord en sociaal handelen bij aan- en uitbesteding van arbeidsintensieve dienstverlening. Ruim 1800 partijen in zowel de publieke als private sector hebben de Code inmiddels ondertekend.
Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Seagate

SequriX

Videoguard

Suricat

Wordt een partner