Meerderheid Kamer wil celstraf voor doodslag naar 25 jaar

Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer stemt voor het kabinetsvoorstel om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. De gedachte achter het voorstel is om het verschil te verkleinen tussen de straffen voor doodslag en moord. De maximale tijdelijke straf voor moord is 30 jaar.

De politiek vindt al langer dat straffen voor ernstige misdrijven als moord en doodslag meer met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht. Er was alleen nog discussie over de vraag hoe hoog die straffen precies moeten worden. Zo vinden met name GroenLinks, maar ook D66, ChristenUnie en Volt dat de maximale celstraf voor doodslag niet 25, maar 20 jaar moet worden. Joost Sneller van D66 merkt daarbij op het huidige maximum van 15 jaar nu ook al weinig wordt gehanteerd. Daarnaast zitten gedetineerden al langer vast, omdat de regeling voor vervroegde invrijheidstelling strenger is geworden. VVD, CDA, PVV, JA21, SGP, Groep Van Haga, BBB en de Groep Den Haan ondersteunen de wetswijziging, waardoor er een kleine meerderheid is van 76 Kamerzetels. Wel moet na de Tweede Kamer ook nog de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemmen.

Deel dit artikel via: