Kinderen eenoudergezin vaker in de criminaliteit

Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin hebben tijdens hun adolescentie een groter risico op het plegen van criminaliteit. Dat concludeert Janique Kroese (NSCR/VU) in haar PhD-thesis. Donderdag 19 mei promoveert zij op dit onderwerp.

Het effect van een eenoudergezin is niet eerder in verband gebracht met crimineel gedrag van kinderen. Kroese deed dit op basis van systematisch literatuuronderzoek en geanonimiseerde microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en gegevens van de politie en Belastingdienst. In de thesis ´Broken homes and crime: differential effects of parental separation, parental decease, and being born to a single parent on the criminal involvement in offspring´ beschrijft zij dat kinderen die opgroeien in een eenoudergezin een verhoogde kans hebben om in de criminaliteit terecht te komen. Het maakt daarbij geen verschil of het eenoudergezin is ontstaan door een scheiding of door het overlijden van een ouder. Wel blijkt dat de kans toeneemt, naarmate het kind jonger is wanneer het eenoudergezin ontstaat. Ook gaan zowel zonen als dochters eerder het verkeerde pad op als zij bij alleen een moeder opgroeien, dan bij alleen een vader. Vlak na een scheiding is het risico het hoogst. Na een overlijden van een van de ouders is het risico tijdelijk lager. Ook daalt het risico als een criminele ouder het gezin verlaat. Om crimineel gedrag tegen te gaan, adviseert Kroese om psychologische hulp aan te bieden aan kinderen die vanaf de geboorte of jonge leeftijd in een eenoudergezin hebben gewoond, adolescenten die een (echt)scheiding hebben meegemaakt (met name in de eerste jaren erna) en adolescenten in volledige gezinnen waarbij een of beide ouders zelf criminaliteit plegen.

De promotie is bij te wonen op donderdag 19 mei om 13:45 in de aula van het VU-hoofdgebouw of te volgen via een livestream.

Deel dit artikel via: