Kiwa-certificatie van op afstand testen van sprinklerpompen

Kiwa publiceert het specifiek certificatieprogramma ‘SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers’. Hierdoor is het voor certificatie niet langer noodzakelijk om iedere twee weken op locatie een test uit te voeren. Dat kan dankzij moderne technologie nu ook vanaf een centrale locatie.

Brandbeveiligingssystemen zoals sprinkler- en watermistsystemen hebben een pomp nodig om voldoende watervolume en waterdruk te genereren om hun beveiligingsdoel te bereiken. Het onderhoud van deze brandpompsystemen wordt al jaar en dag uitgevoerd op de locatie van de sprinkler-watermistinstallatie. Technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en creëert voor de markt een andere manier van werken. De markt heeft hierdoor een ontwikkelingsproces ingezet om de 2-wekelijkse testen van het sprinklerpompsysteem zoveel mogelijk op afstand uit te voeren. Kiwa stelde hiervoor het Specifiek Certificatieprogramma ‘SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers’ op.

Meerdere voordelen
De markt heeft het veranderproces in gang gezet vanwege onder andere de krapte op de arbeidsmarkt. Door de 2-wekelijkse testen op afstand uit te voeren is het gekwalificeerde personeel beter inzetbaar. Doordat de onderhoudsprocessen geautomatiseerd zijn, worden menselijke fouten tot een minimum beperkt en worden resultaten nauwkeurig vastgelegd.
Het uitvoeren van de 2-wekelijkse testen op afstand heeft daarnaast nog twee voordelen. Gebruikers op locatie worden niet door de werkzaamheden gestoord en de uitstoot van NOx en COx wordt beperkt, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een duurzame economie.

Randvoorwaarden
Om het ontwikkelingsproces in gang te zetten zijn enkele randvoorwaarden vastgesteld, zoals het verifiëren van de gebeurtenissen op de onderhoudslocatie(s) door middel van een video- en audiobewakingssysteem door de beheerder op afstand. De verbinding en communicatie met de externe locatie waar de uitvoerende beheerder zijn activiteiten uitvoert, moet een fysiek en logisch adequaat beveiligingsniveau hebben, toepasbaar voor ‘Industrial Automation Control Systems’ (IACS). En er zijn extra (redundante) sensoren in de brandbluspompsystemen nodig, die betrouwbare meet- en regelinformatie opleveren.
Voor het uitvoeren van de 2-wekelijkse testen van het sprinklerpompsysteem is een toepassingsgebied geformuleerd in het Specifiek Certificatie Programma ‘SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers’ dat wordt uitgevoerd onder het Test-, Inspectie- & Certificatie schema ‘K21045 Fire Protection Systems’.

Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via: