Kiwa certificeert eerste ontruimingsinstallatie in de cloud

Het op de cloud gebaseerde ontruimingssysteem van MultiBel is gecertificeerd volgens Kiwa’s certificeringschema K21047. Daarmee voldoet het aan de geldende Nederlandse en Europese eisen en kan het ingezet worden als ‘NEN 2575-4 stil alarm ontruimingsinstallatie’ voor ziekenhuizen.

Het certificatieschema K21047 is opgesteld voor bedrijven die een certificering wensen te behalen voor het installeren en onderhouden van draadloze systemen voor stil alarm. In die branche is een goede ontruimingsinstallatie van levensbelang omdat patiënten of bewoners niet zelfredzaam zijn of zelf kunnen vluchten. Daarom zijn zij volgens MultiBel wettelijk verplicht om een NEN 2575-4 gecertificeerde ontruimingsinstallatie te hebben.

Smartphone
Het systeem moet stil alarmeren om geen paniek te veroorzaken bij patiënten en bewoners. Tot op heden werden er veelal personen-zoek-installaties gebruikt (PZI’s) met losse piepers. Met een op de cloud gebaseerde oplossing kunnen medewerkers gealarmeerd worden via hun smartphone, die ze toch al bij zich dragen en zelden vergeten.

Kwaliteitseisen
Omdat MultiBel wilde aantonen dat zijn oplossing voldoet aan de verplichte NEN 2575-4 en andere kwaliteitseisen voor stil alarminstallaties, toetste Kiwa het systeem aan het certificeringsschema K21047. Het schema is tot stand gekomen door in gesprek te gaan met hoofd BHV’ers van een aantal academische ziekenhuizen, zorginstellingen en leveranciers. Met de verzamelde feedback is het schema opgesteld, vervolgens beoordeeld door een college van deskundigen en uiteindelijk goedgekeurd.

Alternatief
MultiBel-directeur Maurits Knopjes: “Kiwa heeft tijdens het certificeringsproces kritisch gekeken naar onze techniek en we zijn trots dat wij als eerste in Europa voldoen aan de strenge eisen.”
MultiBel wordt veel gebruikt voor de alarmering van BHV’ers, de beveiliging van alleenwerkers of het oproepen van storingsmonteurs. Daarnaast maakt bijna de helft van alle ziekenhuizen in Nederland gebruik van de producten voor het opstarten van het Integraal Crisisplan & Ziekenhuis Rampen Opvang Plan.

Deel dit artikel via: