Kleine stijging van aantal schietincidenten bij politie

De Rijksrecherche deed in de eerste helft van 2020 onderzoek naar dertien schietincidenten bij de politie. In deze gevallen maakten politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik van een vuurwapen. Bij deze schietincidenten vielen drie doden en tien gewonden. Dit is meer dan in de eerste helft van 2019, maar vergelijkbaar met de jaren daarvoor.

In alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel of dood tot gevolg doet de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, onafhankelijk onderzoek onder gezag van een officier van justitie. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

Vertrouwen
Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid, zo benadrukt het Openbaar Ministerie.

Hieronder het overzicht over de periode 2014 – medio 2020:
2014
Aantal schietincidenten: 33
Aantal gewonden: 31
Aantal dodelijke slachtoffers (zelfmoord): 2
2015
Aantal schietincidenten: 30
Aantal gewonden: 29
Aantal dodelijke slachtoffers: 0
2016
Aantal schietincidenten: 34
Aantal gewonden: 33
Aantal dodelijke slachtoffers: 4
2017
Aantal schietincidenten: 23
Aantal gewonden: 20
Aantal dodelijke slachtoffers: 3
2018
Aantal schietincidenten: 27
Aantal gewonden: 26
Aantal dodelijke slachtoffers: 3
2019
Aantal schietincidenten: 16
Aantal gewonden: 12
Aantal dodelijke slachtoffers: 4
Eerste helft 2020
Aantal schietincidenten: 13
Aantal gewonden: 10
Aantal dodelijke slachtoffers: 3

Deel dit artikel via: