Kogelwerende eigenschappen harnassen in kaart gebracht

Materiaalkundig onderzoek naar de mate waarin zeventiende eeuwse harnassen echt ‘kogelvrij’ waren, heeft de basis gelegd voor een model waarin afgelezen kan worden hoeveel bescherming zeventiende eeuwse harnassen bieden tegen kogels waarvan formaat, massa en snelheid op variabele afstanden, bekend zijn. Dankzij dit model is het in de toekomst niet meer nodig schietproeven op harnassen uit te voeren om vast te stellen of ze kogels tegen kunnen houden. Dat is het resultaat van onderzoek waarop Sylvia Leever op 5 augustus j.l. in Delft afstudeerde.

Lees verder: emea.nl

Deel dit artikel via: