Koning op werkbezoek bij Nationaal Cyber Security Centrum

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend 5 maart een bezoek gebracht aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Den Haag. Zijne Majesteit de Koning werd vergezeld door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Het NCSC is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van digitale veiligheid en crisis coördinatie in het geval van een cyberincident. Samen met publieke en private partners zet het centrum zich in om schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT te voorkomen en zo nodig te herstellen.
NCSCTijdens het bezoek van de Koning en minister Opstelten toonden medewerkers van het NCSC en samenwerkingspartners een praktijkvoorbeeld van de aanhoudende DDOS aanvallen op de bancaire sector in 2013, waardoor de dienstverlening ernstig werd verstoord. Betrokkenen gaven inzicht in de gekozen aanpak en de samenwerking tussen de overheid, banken en internet service providers om negatieve gevolgen in de toekomst te beperken en te voorkomen.
Vervolgens bezochten de Koning en de minister de ‘waakdienst’. Dit meldpunt is onlangs uitgebreid tot een 24/7 Operations Centre waar ook nieuwe dreigingen en kwetsbaarheden worden gesignaleerd. Daarna volgde een gesprek met betrokkenen uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap over de strategische uitdagingen en ambities van Nederland op het gebied van cyber security. Tijdens dit gesprek werd onder andere ingegaan op de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse partners in het cyberdomein, het belang van een veilig digitaal ondernemingsklimaat en de internationale ambities van Nederland.
Cyber security is een van de prioriteiten tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Dit voorjaar is Nederland bovendien gastland van de Global Conference on Cyberspace, over de toekomst van het internet. Nederland wil niet alleen nationaal, maar ook internationaal de samenhang tussen vrijheid en veiligheid op internet en ICT als motor voor economische groei bevorderen. Inzet daarbij is te investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie en nauw samen te werken met nationale en internationale publieke en private partners.
Het bezoek met minister Opstelten is onderdeel van de reeks werkbezoeken van de Koning met ministers, waarbij de bewindspersoon een deel van het werkterrein van zijn ministerie laat zien.

Deel dit artikel via: