Kwart meer Nederlanders in Belgische gevangenissen

Van de 10.614 gedetineerden in Belgische gevangenissen hebben er 363 de Nederlandse nationaliteit. Dat is een kwart meer dan in 2018. De stijging zou komen doordat in België steeds vaker Nederlandse drugscriminelen worden opgepakt. Er gaan stemmen op om buitenlanders in hun eigen land hun straf te laten uitzitten.

Vooral bij de actie ‘Sky’ zijn volgens de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne veel Nederlanders opgepakt, die nu in Belgische gevangenissen zitten. Die actie volgde op het kraken van de door veel criminelen gebruikte berichtendienst Sky ECC begin 2021. Van de 10.614 gevangenen in Belgische cellen hebben er 4667 (44%) niet de Belgische nationaliteit. De meeste buitenlandse gevangenen komen uit Marokko (861) en Algerije (509). Nederland staat met 363 gevangenen op de derde plaats. Daarna volgen Roemenië (255), Albanië (293) en Frankrijk (213).

Grote capaciteitsproblemen
België is niet blij met de vele buitenlandse gevangenen. Er is al vele jaren een tekort aan cellen en cipiers. Intussen blijft de populatie maar toenemen. België telde begin dit jaar 322 gevangenen meer dan begin 2021. Er is berekend dat er plaats is voor 9600 gedetineerden in het hele land. Door plaatsgebrek moeten nu honderden gevangenen met zijn tweeën in één cel. Die krapte speelt al jaren. Van 2009 tot en met 2016 huurde België ruimte in de Penitentiaire Inrichting Tilburg, waar zo’n 650 gevangenen konden worden ondergebracht. Het Vlaams Belang klaagde dat er blijkbaar zelfs in de gevangenissen geen plaats meer is voor het eigen volk. Kamerlid Dries Van Langenhove van deze rechtse partij pleit er al jaren voor om veroordeelde buitenlanders hun straf zoveel mogelijk in hun land van herkomst te laten uitzitten. Dit laatste gebeurt nog mondjesmaat, maar wel in toenemende mate. Vorig jaar gebeurde het met 91 buitenlandse gedetineerden. Om het tekort aan cellen verder te laten afnemen wil de regering nieuwe gevangenissen laten bouwen in Dendermonde en het bij Brussel gelegen Haren. Daar komt dan plaats voor 382 gedetineerden. De vraag is alleen of men personeel gaat vinden. 31 van de 35 Belgische gevangenissen kampen met personeelstekorten. Momenteel loopt er een wervingscampagne, die 1200 nieuwe gevangenbewaarders moet opleveren. Als laatste redmiddel wil de minister gedetineerden met celstraffen tot 6 maanden voorwaardelijk in vrijheid stellen. Daar staat tegenover dat bij celstraffen van een half tot 2 jaar geen voorwaardelijk deel meer mag zitten.

Deel dit artikel via: