Landelijk crisismanagement vanuit brandweerkazerne Zeist

Afgelopen week is met vereende krachten en onder aansturing van de RCDV en het LOCC-N het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) opgestart. In dit multidisciplinair team zijn defensie,  politie, provincie, brandweer en het IFV vertegenwoordigd. Het opereert vanuit een brandweerkazerne in Zeist.

IJle Stelstra heeft de leiding over het LOT-C: “Je kunt ons team zien als het ondersteunende dienstencentrum voor de veiligheidsregio’s tijdens de coronacrisis. Het LOT-C is toegevoegd aan de nationale crisisstructuur. Er is sprake van een unieke samenwerking en samen met onze partners zetten wij alles op alles om de veiligheidsregio’s maximale ondersteuning te bieden. De coronacrisis is ernstig en is er één van de lange adem. Wij zijn dan ook voor een langere periode – zolang het nodig is – in de lucht”, zegt hij tegenover brandweer.nl.

Kernactiviteiten
Het LOT-C fungeert naar eigen zeggen als vraagbaak voor de aanpak van het coronavirus en zoekt hierbij aansluiting bij bestaande crisisstructuren. Het verbindt de betrokken veiligheidspartners, vertaalt behoeften naar toepasbare producten en ondersteunt het openbaar bestuur en de veiligheidsregio’s in de samenwerking en uitvoering van de aanpak van Corona. Daarnaast ligt de focus op het beheersen van de gevolgen die ontstaan door de maatregelen die worden getroffen.
Het LOT-C onderhoudt de verbindingen met alle veiligheidsregio’s, hulpdiensten en de Rijksoverheid. Vragen die binnen komen worden beantwoord door deskundigen uit de verschillende secties Gezondheid en zorg, Continuïteit en schaarste, Scenario’s, Plannen en handelingsprotocol, Bestuurs- en Partnersamenwerking, Samenleving en veerkracht in beeld en het Knooppunt Informatie en Communicatie.

Gevolgen overal merkbaar
Normaal dient een veiligheidsregio een groot incident of een regionale crisis zelf te beheersen. Bijvoorbeeld bij een lekkage van giftige stoffen op een industrieterrein. De coronacrisis is echter zo groot dat heel Nederland ermee te maken heeft en de gevolgen overal merkbaar zijn. Vandaar dat een landelijk operationeel team in het leven is geroepen. Dit bestaat uit tientallen mensen die informatie verzamelen, de regering adviseren, oplossingen bedenken voor nieuwe problemen en best practices delen met alle betrokken partijen. “Dit is een unieke samenwerking van diensten als politie, brandweer, defensie maar ook kennisinstituten als TNO en het Instituut Fysieke Veiligheid”, zegt hij tegenover de NOS. “We werken schouder aan schouder om een maximaal beeld te krijgen van wat er aan de hand is en proberen daar eenduidige scenario’s van te maken.” Zo wordt onder andere de capaciteit van ziekenhuizen gecoördineerd en dan met name het aantal bedden voor intensive care. Verder wordt bijgehouden waar mensen met cruciale beroepen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van essentiële transporten. Informatie komt van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen. Daar komt in een zaal vol grote beeldschermen vanuit het hele land informatie binnen. Zo kan onder andere worden ingeschat welke maatregelen hulpdiensten komende tijd moeten nemen als de crisis een nieuwe fase ingaat.

Deel dit artikel via: