Landelijke regeling voor bewapening van boa’s

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zo vaak het slachtoffer van lichamelijk geweld dat ze verdedigingsmiddelen nodig hebben, zoals pepperspray en eventueel een wapenstok. Dat vindt nu ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die hiervoor een landelijke regeling heeft opgesteld.

Nog dit jaar wordt de nieuwe regeling voor de uitrusting en bewapening van boa’s opgesteld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Nationale Politie, die tot voor kort nog een fel tegenstander was van bewapening van boa’s en andere handhavers. De visie is door het toenemende geweld tegen boa’s echter veranderd. Het afgelopen jaar werden boa’s enkele keren zodanig mishandeld, dat opname in het ziekenhuis nodig was.

Geweldsmiddelen
Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond noemt de uitkomst van de besprekingen met het ministerie en de politie over het verbeteren van de veiligheid van de 23.500 boa’s een doorbraak. Die besprekingen vonden vorige maand plaats onder leiding van minister Grapperhaus en resulteerden het afgelopen weekend in een gezamenlijke verklaring, dat boa’s bij het uitoefenen van bepaalde taken bewapend moeten worden. Sommige boa’s, zoals in de trein, hebben al handboeien als geweldsmiddel op zak, maar een wapenstok en pepperspray werd tot nu toe niet toegestaan.

Willekeur
Er is lang gediscussieerd over een regeling. Boa’s zijn formeel gemeenteambtenaren, maar gemeenten verwezen naar het Rijk als nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving nodig was. Bovendien heeft het Rijk het geweldsmonopolie. Om die reden duurde het al relatief lang voordat de handhavers in Amsterdam eindelijk een bodycam beloofd kon worden. Ook in andere gemeenten komt het beter uitrusten van boa’s om deze reden nauwelijks van de grond. Elke keer was een besluit van de lokale driehoek nodig en daarbinnen toonde vooral de politie zich geen medestander. De nieuwe landelijke regeling moet ervoor zorgen dat het wel of niet bewapenen van boa’s niet langer van willekeur afhankelijk is.

Particuliere beveiligers
Eind dit jaar gaat ook een nieuwe wet in die het hinderen van hulpverleners strafbaar maakt. Bovendien wordt dan de strafmaat verhoogd voor geweld tegen hulpverleners. Vooralsnog betreft dit alleen hulpverleners in overheidsdienst. De beveiligingsbranche pleit er al een tijdje voor om ook particuliere beveiligers onder een speciale regeling te laten vallen, omdat veel van hen ook min of meer een publieke taak hebben. Bewapening is wat de beveiligingsbranche betreft niet aan de orde. Wat de bewapening van boa’s precies gaat inhouden, wordt binnenkort besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Deel dit artikel via: