Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Brivo

Crown Security Services

Securitas

Seagate

Kiwa

NetworxConnect

Secusoft

VAIBS

SOBA

HD Security

Regio Control Veldt

Bosch Security Systems

ADI

Alphatronics

Optex

Nimo Dog Security

Sequrix

VEB

Dero Security Products

Genetec

De Beveiligingsjurist

Nenova

Eizo

Advancis

Top Security

Lobeco

Ajax Systems

Hanwha Vision Europe

i-Pro

G4S

Traka ASSA ABLOY

GFT

DZ Technologies

EAL

CDVI

VideoGuard

2N

Gold-IP

CardAccess

ASSA ABLOY

Paraat

ASIS

JMB Groep

VBN

OSEC

SMC Alarmcentrale

Unii

Hikvision

Uniview

Bydemes

Milestone

SmartCell

Akuvox

Connect Security

SmartSD

Eagle Eye Networks

Trigion

ARAS

PG Security Systems

Paxton

IDIS

Add Secure

Seris

Centurion

BHVcertificaat.online

Multiwacht

Masset Solutions

20face

Avigilon Alta

Service Centrale Nederland

VVNL

Oribi ID Solutions

CSL

HID

Nimo Drone Security

NIBHV

Explicate

RoSecure

Alarm Meldnet

Maximumstraffen voor diverse delicten omhoog

24 september 2019
Redactie
13:58

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus vanJustitie en Veiligheid om veelvoorkomende criminaliteit effectiever te bestrijden, is vandaag door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De minister verhoogt de maximumstraf van enkele delicten; ook gaat hij wraakporno steviger aanpakken.

De nieuwe wetgeving treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Grapperhaus: “De grenzen tussen wat in Nederland wel en niet geoorloofd gedrag is, moeten helder zijn. Criminaliteit tast de rechtsstaat aan en leidt tot onveilige gevoelens. Daarom moet de overheid effectief kunnen reageren.”

Deelname aan criminele organisatie
De maximumstraf voor deelname aan een criminele organisatie gaat omhoog van zes naar tien jaar gevangenisstraf, als de organisatie zich schuldig maakt aan zeer ernstige misdrijven, zoals moord, ontvoering en handel in harddrugs. Ook de handel in en het bezit van automatische vuurwapens en zware explosieven, zoals handgranaten wordt zwaarder bestraft. Hiervoor gaat de gevangenisstraf naar maximaal acht jaar. Dit is van belang voor de aanpak van ondermijning.

Misbruik seksueel beeldmateriaal
De minister stelt misbruik van seksueel beeldmateriaal apart strafbaar. Daders kunnen een gevangenisstraf tegemoet zien van maximaal twee jaar. De maatregel is bedoeld om (onder meer) wraakporno hard aan te pakken. Bij wraakporno gaat het om het openbaar maken van seksueel beeldmateriaal van iemand in het bewustzijn dat die openbaarmaking nadelig voor die persoon kan zijn. Daarnaast is het zonder toestemming vervaardigen van seksueel beeldmateriaal strafbaar, zoals het stiekem op straat filmen onder een rok. Dat geldt ook voor het in bezit hebben van die beelden en het verspreiden ervan.

Aanzetten tot geweld, haat en discriminatie
Verder gaat het strafmaximum voor het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld op grond van een discriminatoir motief omhoog van één naar twee jaar. De minister wil een duidelijke grens trekken bij dit soort uitlatingen die niet alleen bij slachtoffers gevoelens van onveiligheid veroorzaken, maar ook kunnen leiden tot tweespalt in de samenleving.

Kindermishandeling
Slachtoffers van kindermishandeling verkeren vaak in een kwetsbare positie, omdat zij zich moeilijk kunnen onttrekken aan de mishandeling. Daarom wordt de verjaringstermijn verlengd. Nu gaat die nog in op de dag nadat de mishandeling is gepleegd; straks wordt dat de dag nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden. Dit voorkomt dat als het slachtoffer naar buiten treedt en aangifte wil doen, de mishandeling al verjaard is. Verder gaat de maximumstraf met een derde omhoog, als er sprake is van stelselmatige mishandeling. Dat geldt ook voor mishandeling door iemand die werkt in een zorginstelling, internaat, op scholen en in de buitenschoolse opvang.

Hinderen hulpverleners
Tot slot gaat de maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners omhoog van één naar drie maanden. Het komt met regelmaat voor dat agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden te maken krijgen met agressief gedrag van burgers. Nieuw is ook dat het voor de strafbaarheid straks niet meer uitmaakt waar het hinderen van hulpverleners gebeurt. Nu is dat nog beperkt tot de openbare weg.
Met het wetsvoorstel geeft de minister geeft uitvoering aan het Regeerakkoord en toezeggingen aan de Kamer.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Seagate

Suricat

Videoguard

Wordt een partner