Meditatie voor betere brandweer en defensie

De Brandweeracademie en de Nederlandse Defensie Academie overwegen serieus om trainingen uit te breiden met mindfulness. Volgens nu.nl bewijzen de eerste experimenten bij brandweerkorpsen dat meditatie kan helpen als in stresssituaties besluiten genomen moeten worden.

Brandweer Nederland heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar het nut van trainingen in mindfulness bij brandweerofficieren. Bij de Amerikaanse elitesoldaten van de Navy Seals is meditatie trouwens al veel langer gebruikelijk. Het bewezen dat zij hierdoor beter met zeer stressvolle situaties kunnen omgaan. “We kunnen ons wel meer concentreren op de mens-factor bij grote incidenten”, stelt lector Ricardo Weewer van de Brandweeracademie. Enkele brandweerofficieren van Amsterdam-Amstelland en Kennemerland hebben ervaring opgedaan met mindfulness en dat leverde volgens Weewer zeer positieve resultaten op. Alleen al een bepaalde manier van ademhalen kan helpen stress te reguleren. Ook recente internationale onderzoeken tonen aan dat mindfulness absoluut waarde kan hebben tijdens commandovoering in moeilijke situaties. Naast Defensie toont inmiddels ook de Nationale Politie interesse. De uitdaging nu is financiering van de opleiding en het inpassen van de benodigde uren in de totale trainingstijd.

Deel dit artikel via: