Meer agenten ontslagen wegens wangedrag

Vorig jaar zijn in totaal 154 politiemedewerkers ontslagen voor wangedrag. In 2013 waren dat er nog 146.

Het gaat om zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke ontslagen. Er is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2013, maar bezien over een langere periode daalt het aantal strafontslagen bij de politie juist, zegt kopschef Gerard Bouman in een verklaring.
politieagentBij gemiddeld 2 procent van de ongeveer 65.000 politiemensen werd vorig jaar onderzocht of zij zich mogelijk hadden schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Dit percentage onderzochte politiewerknemers is al vijf jaar ongeveer hetzelfde.
Bij ruim een derde van de onderzochte gevallen werd aangetoond dat de politiemedewerker de norm had overtreden. 80 medewerkers werden wegens plichtsverzuim ontslagen, en 57 politiemensen kregen om die reden voorwaardelijk ontslag. Twaalf personen werden alsnog ontslagen nadat ze in 2012 of 2013 voorwaardelijk waren ontslagen. Vijf politiemedewerkers stapten na integriteitsschending uit eigen beweging op.
Redenen voor de ontslagen waren onder andere het stelen van de afdeling gevonden voorwerpen, porno kijken tijdens werktijd of met te veel alcohol op in een dienstauto rijden. Ook het lekken van informatie, sjoemelen met declaraties, aanrandingen en het gebruiken van een dienstwagen voor privédoeleinden waren redenen voor het beëindigen van een dienstverband.
Behalve ontslagen legt de politie ook lichtere disciplinaire straffen op, zoals berisping of het inhouden van een periodieke salarisverhoging. Het is niet duidelijk hoe vaak dat soort straffen werden opgelegd.

Deel dit artikel via: