Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Add Secure

Service Centrale Nederland

RoSecure

Alarm Meldnet

Top Security

SMC Alarmcentrale

Alphatronics

SmartSD

2N

Connect Security

DZ Technologies

Nimo Drone Security

Kiwa

HID

NetworxConnect

Explicate

IDIS

Bydemes

G4S

Avigilon Alta

ASSA ABLOY

GFT

Trigion

Traka ASSA ABLOY

Gold-IP

Hanwha Vision Europe

VVNL

Hikvision

Regio Control Veldt

Crown Security Services

Uniview

Multiwacht

Secusoft

Sequrix

Centurion

Eagle Eye Networks

i-Pro

Eizo

Brivo

HD Security

Dero Security Products

OSEC

Network Optix

EAL

De Beveiligingsjurist

ASIS

Unii

Ajax Systems

VideoGuard

SOBA

Securitas

Nenova

Paxton

Lobeco

Milestone

Genetec

CSL

Advancis

SmartCell

VAIBS

CDVI

BHVcertificaat.online

PG Security Systems

NIBHV

Oribi ID Solutions

20face

VEB

Optex

Masset Solutions

JMB Groep

CardAccess

ARAS

Seris

Seagate

Akuvox

VBN

ADI

Bosch Security Systems

Paraat

Nimo Dog Security

Meer bedreigers van politici opgepakt en bestraft

11 juli 2024
Redactie
13:54

Het OM bracht vorig jaar 67 personen voor de rechter op verdenking van het bedreigen van politici. In 2022 waren dit er nog 37. De stijging komt onder meer voort uit het feit dat er meer verdachten in Nederland woonachtig zijn en daardoor sneller geïdentificeerd konden worden. De rechter legde in veel gevallen naast een taakstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf op.

Politici moeten hun werk ongehinderd kunnen doen. Het Team Bedreigde Politici van de regionale recherche van politie-eenheid Den Haag heeft als taak hieraan bij te dragen. In 2023 ontving het team 753 meldingen van bedreiging. Dat is een stuk minder dan in 2022 toen er 1125 meldingen binnenkwamen. Na binnenkomst beoordeelt het OM de meldingen. In 2023 concludeerde het OM in 578 gevallen dat de melding een strafbare bedreiging betrof. In 2022 waren dat er nog 889 meldingen.
Vervolgens doen politie en OM onderzoek naar de strafbare bedreigingen. Dat leidde er in 67 gevallen toe dat personen werden gedagvaard om zich voor de strafrechter te verantwoorden. In 83 gevallen loopt dat onderzoek nog. De verwachting is dat dit cijfer nog zal oplopen naarmate meer onderzoeken uit 2023 worden afgerond.

Vormen van bedreiging
Veel bedreigingen worden gedaan via social media, met name via X en Instagram. Maar ook telefonisch, via de e-mail of zelfs door middel van brieven worden dreigingen geuit. Welke persoon aan een social-media-account is gekoppeld, is vaak alleen te achterhalen via de social-media-bedrijven. Die werken soms wel, maar soms ook niet mee. Sowieso is daar tijd mee gemoeid. Het Team Bedreigde Politici merkte wel dat er in 2023 meer bereidheid was vanuit social media-bedrijven om mee te werken.
Daarna moet geverifieerd worden of die persoon ook daadwerkelijk de gebruiker is van dat account en of die ook het bedreigende bericht heeft verzonden. De verificatie bestaat onder meer uit het verhoren van de verdachte. Dat is erg gecompliceerd wanneer de verdachte zich bijvoorbeeld bevindt in een land waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft. Helaas is dat vaak het geval.

Rechtshulp
Van de 578 strafbare bedreigingen kwamen 175 bedreigingen uit landen waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft. Wanneer cruciale rechtshulp bij identificatie en verdachtenverhoor niet mogelijk is, heeft verder onderzoek geen zin. Het onderzoek wordt dan beëindigd en deze zaken worden ‘opgelegd’. Dat houdt in dat door het ontbreken van verdere opsporingsmogelijkheden de zaken stil liggen. Een andere reden om een zaak op te leggen is dat, ondanks al het mogelijke onderzoek door de politie, het onderzoek niet heeft geleid tot een verdachte. In totaal zijn 420 zaken opgelegd.

Strafrechter
Het totale aantal politici dat bedreigd wordt, is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In 2023 werden 67 verdachten voor de strafrechter gedaagd tegen 37 in het jaar daarvoor. De verwachting is dat de 83 zaken die nog in onderzoek zijn, zullen leiden tot nieuwe dagvaardingen en zittingen voor de strafrechter.
Verder deed het OM vorig jaar drie zaken zelf af via een OM-strafbeschikking of OM-zitting. Daarnaast voerde de politie twee keer berispende gesprekken. Dat gebeurt in het algemeen met minderjarige verdachten die niet eerder met de politie in aanraking zijn geweest. Een wijkagent van de politie gaat dan thuis, in bijzijn van de ouders, in gesprek met de jongere over de gevolgen van zijn handelen. En drie zaken zijn om uiteenlopende redenen geseponeerd.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Suricat

Seagate

SequriX

Videoguard

Wordt een partner