Meer loon en samenwerking om probleem Schiphol op te lossen

Met een nieuwe forse verhoging van de lonen worden beveiligingsbedrijven nog aantrekkelijkere werkgevers in Nederland. Dat maakt de Nederlandse Veiligheidsbranche bekend. De brancheorganisatie wil ook gaan samenwerken met Schiphol om daar het tekort aan beveiligers op te lossen.

Begin volgend jaar gaan de uurlonen met ongeveer 15 procent omhoog. “Onze beveiligers verdienen het om er stevig op vooruit te gaan. We verwachten dat daardoor veel beveiligers die we tijdens de coronacrisis zijn kwijtgeraakt terug zullen keren”, zegt voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
Tijdens de coronacrisis werden veel activiteiten waarbij beveiliging nodig is afgezegd, terwijl de roep om veiligheid juist groter werd. Beveiligingsbedrijven zagen zich genoodzaakt personeel te laten gaan. Veel van die gediplomeerde beveiligers vonden werk in andere sectoren. En in de huidige krappe arbeidsmarkt valt het niet mee hen terug te winnen.

Forse verbetering
De aanstaande forse verbetering van de arbeidsvoorwaarden vloeit voort uit de in 2018 afgesloten cao en bestaat uit prijscompensatie en vermindering van het aantal te werken uren.
Van der Steur: “Beveiliger is een gekwalificeerd beroep, met hoge eisen en verwachtingen. Daar hoort een goed salaris bij. Hoogwaardige beveiliging door professionele en bevlogen beveiligers mag daarom een prijs hebben.”
Verder intensiveert de bedrijfstak de campagne wat voor ‘beveiliger ben jij?’ om meer mensen voor het beroep van beveiliger te interesseren.

Schiphol
De Nederlandse Veiligheidsbranche maakt ook bekend te gaan samenwerken met Schiphol om het tekort aan beveiligingspersoneel, en dan in het bijzonder dat op de luchthaven op te lossen. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen voorzitter Ard van der Steur en algemeen secretaris Trees van den Broeck namens de beveiligingsbranche en Hanne Buis en Robert Carsouw van de Schiphol-directie. Het gesprek had tot doel om de constructieve verhouding tussen luchthaven en veiligheidsbranche te bevestigen nadat een tekort aan beveiligers de afgelopen dagen tot problemen op het vliegveld leidde.
Concreet betekent de afspraak in ieder geval dat de Nederlandse Veiligheidsbranche de huidige succesvolle campagne ‘wat voor beveiliger ben jij?’ intensief voortzet. Dit jaar worden zo’n 4000 beveiligers opgeleid, ruim een kwart meer dan in voorgaande jaren. Schiphol komt ook zo gauw mogelijk met concrete plannen.

De Schiphol-bestuurders uitten hun waardering voor de prestaties van de beveiligers op de luchthaven. Van der Steur plaatste het huidige tekort aan beveiligers in de context van de algemene krapte op de arbeidsmarkt. Die betekent scherpe concurrentie tussen bedrijven, maar ook tussen hele bedrijfstakken. Beide partijen spraken ook af het gesprek van vandaag voort te zetten om gezamenlijk aan probleemoplossingen te werken.

Deel dit artikel via: