Meeste misdaad onbekend bij politie

Volgens Veiligheid & Justitie neemt de criminaliteit al jaren af. Maar in werkelijkheid wordt steeds meer misdaad onzichtbaar voor politie en justitie. Dat staat volgens dagblad Trouw in een geheim rapport dat geschreven is voor het nieuwe kabinet dat dit jaar zal aantreden.

Het rapport is opgesteld door de politie en het Openbaar Ministerie. Een van de belangrijkste conclusies is dat de criminaliteit in Nederland groter is dan uit de officiële cijfers blijkt. Daardoor raken de overheidsinstanties geleidelijk op een ‘onoverbrugbare achterstand’ op criminelen. De opstellers van het rapport schatten dat er zo’n 3,5 miljoen ‘onbekende’ delicten plaatsvinden. Die blijven onbekend omdat burgers wegens een gebrek aan vertrouwen in de rechtshandhaving steeds minder vaak aangifte doen en omdat de politie geen capaciteit heeft om zaken op te sporen waarvoor geen concrete aanwijzingen bestaan. Criminelen profiteren hiervan door steeds vaker te acteren alsof ze niet meer gepakt en vervolgd kunnen worden.

4,5 miljoen misdrijven
De onderzoekers baseren hun conclusies onder andere op het toenemende aantal signalen dat politie, justitie en bestuurders krijgen over de ontwikkeling van de criminaliteit. Daaruit blijkt dat er veel meer gebeurt dan wat blijkt uit de 960.000 misdrijven die in 2015 werden geregistreerd en waarvan de bulk via aangiften door slachtoffers is binnengekomen. Dat is weinig in vergelijking met wat uit de jaarlijkse slachtofferenquête kan worden afgeleid. In 2015 gaf 18 procent van de 65.000 ondervraagde personen aan één of meerdere keren met criminaliteit geconfronteerd te zijn geweest. Dat komt neer op 34 misdrijven per 100 inwoners ofwel 4,5 miljoen misdrijven in heel Nederland. Van steeds meer misdrijven wordt geen aangifte meer gedaan, terwijl met aangiften veelal niets gebeurt. Vooral niet als deze via internet zijn gedaan, aldus het rapport. Van de bijna één miljoen aangiftes uit 2015 werden er maar 412.000 in behandeling genomen, waarbij er in 177.000 gevallen geen dader kon worden opgespoord. Van de 225.000 dossiers die naar het Openbaar Ministerie gingen, werden er 37.000 geseponeerd. Slechts 18 procent van de geregistreerde criminaliteit leidde tot vervolging van verdachten.

Deel dit artikel via: