Meeste mensen hebben begrip voor veiligheidsmaatregelen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid komt vandaag met de Risico- en Crisisbarometer. Hieruit blijkt onder andere dat de bevolking begrip en draagvlak heeft voor de speciale veiligheidsmaatregelen die in Nederland getroffen worden tegen terrorisme.

Dit geldt bijvoorbeeld voor genomen veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van terroristische aanslagen in het buitenland, of naar aanleiding van het signaal op Schiphol afgelopen zomer. Hoewel het dreigingsniveau in Nederland substantieel is, niveau 4 van 5, maken minder Nederlanders zich zorgen over een terroristische aanslag dan een halfjaar geleden. Dit blijkt uit de meting van de Risico- en Crisisbarometer van november 2016, die voor de aanslag in Berlijn plaatsvond. De Risico- en Crisisbarometer is de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises.
De zorgen van Nederlanders over een terroristische aanslag zijn gedaald van 21 procent naar 15 procent en de zorgen over migratie zijn gedaald van 23 procent naar 14 procent. Meer Nederlanders noemen spontaan hun zorgen over de gezondheidszorg (van 11 procent naar 17 procent). Bij vragen naar specifieke gebeurtenissen zijn mensen banger geworden voor een ziektegolf (van 32 procent naar 37 procent) en minder bang voor een economische crisis (van 58 procent naar 53 procent), voor de gevolgen van extreem weer (van 45 procent naar 34 procent) en voor een overstroming (van 32 procent naar 25 procent).

Veranderend veiligheidsgevoel
78 procent van de Nederlanders maakt zich weinig tot geen zorgen over de eigen veiligheid of die van hun gezin als gevolg van een ramp, dat is iets minder dan een half jaar geleden (82 procent). Ruim de helft van de mensen schat de kans dat zij zelf of hun gezin bij een ramp betrokken raken klein in. Nederlanders voelen zich nog steeds het minst veilig bij drukke evenementen, op vliegvelden en op treinstations. Dit leidt er echter niet toe dat meer mensen deze locaties mijden.

Begrip en draagvlak voor maatregelen
Naar aanleiding van het signaal op Schiphol vinden bijna acht op de tien Nederlanders de extra inzet van Marechaussee op en rondom de luchthaven een goede maatregel. Ruim vier op de tien Nederlanders voelen zich veiliger door de genomen veiligheidsmaatrelen, één op de tien voelt zich hierdoor onveiliger. 62 procent van de Nederlanders zou het goed vinden als er in Nederland standaard meer politie en marechaussee wordt ingezet met zwaardere wapens. Dit is vergelijkbaar met het begrip en draagvlak voor de veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Brussel afgelopen maart.

Vertrouwen in overheid
Ruim vier op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de overheid. Ook denken mensen dat de overheid beter is voorbereid op grote rampen dan burgers. 44 procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een grote ramp. 91 procent van de Nederlanders gaat bij een ramp zelf op zoek naar informatie, voornamelijk via internet, televisie en radio.
De Risico- en Crisisbarometer wordt twee keer per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Daarnaast kan de Risico- en Crisisbarometer bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De meting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in november 2016, voor de aanslag in Berlijn, onder 802 respondenten.

Deel dit artikel via: