Meting van verhoogde lichaamstemperatuur

Bosch komt met een apparaat dat verhoogde huidtemperaturen detecteert. Het is gebaseerd op de thermische camera Dinion IP 9000 RM en werkt op afstanden van 2,5 tot 4,5 meter. Een toepassingsmogelijkheid is het controleren van passagiers in wachtrijen op luchthavens.

Samen met de camera bestaat het systeem uit een slimme decoder die thermische gegevens vastlegt dankzij de geïnstalleerde software (VIDEOJET decoder 7000), een temperatuurreferentieapparaat (een zogenaamde ‘blackbody’) en een terminal om meldingen nader te bestuderen. Om mogelijke afwijkingen in de huidtemperatuur te detecteren, combineren de decoder en de camera hun krachten: de ingebouwde Intelligent Video Analytics kan gezichten detecteren en maakt de oplossing in staat om de heetste plekken op het gezicht te meten. Het temperatuurreferentieapparaat wordt gebruikt om de mogelijke temperatuurverschillen te compenseren die door verschillende factoren worden veroorzaakt, waardoor een nauwkeurigere meting van de huidtemperatuur kan worden uitgevoerd.

Intuïtieve interface
Daarnaast heeft het systeem een ​​intuïtieve interface met handige functies zoals temperatuuralarmen, het geven van een waarschuwing wanneer een persoon de temperatuurdrempel overschrijdt, temperatuurhistogrammen om een ​​visueel overzicht van historische gegevens te krijgen, snelle weergave van snapshots om terug in de tijd te scrollen en unieke drempelconfiguratieprofielen.
De drempelconfiguratie is een uniek onderdeel van deze oplossing omdat deze de keuze biedt tussen drie systeemprofielen: een absolute alarmdrempel, een relatieve alarmdrempel en een automatische alarmdrempel. Het absolute drempelprofiel meet de absolute huidtemperatuur van de warmste plekken op het gezicht waar de operator een alarm heeft ingesteld op basis van een absolute temperatuur. Dit is vooral geschikt voor een toepassing waarbij mensen uit een gecontroleerde omgeving komen. In elk profiel kunnen operators een automatische of handmatige gezichtsdetectiemodus gebruiken.

Andere profielen
Met de relatieve alarmdrempel is de instelling van de alarmtemperatuur gebaseerd op een referentie van tien gezonde mensen. De operator kan een alarm instellen op basis van de gemiddelde temperatuur van een persoon plus x graden °C. Dit is het meest geschikt voor toepassingen waarbij de huidtemperatuur kan verschillen als gevolg van omgevingsfactoren.
Het derde profiel, automatische alarmdrempel, geeft een alarm af wanneer de huidtemperatuur binnen een configureerbare fractie (alarmratio) van de warmste eerder waargenomen waarden valt. Hiervoor zijn de eerste tien mensen nodig voor statistische berekeningen. Een operator gebruikt de statistische verhouding tussen gezonde en ongezonde bevolking om het alarm in te stellen. Het is de juiste keuze voor toepassingen waarbij dagelijks grote aantallen mensen moeten worden gescand.

Contactloos
Omdat de oplossing contactloos werkt binnen een bereik van 2,5 tot 4,5 meter, wordt dit als een veilige oplossing beschouwd. Dit is vooral handig voor toepassingen waarbij mensen door een controle- of controlepunt moeten gaan, zoals vaak gebeurt op luchthavens en in commerciële gebouwen of fabrieken.
De oplossing kan volgens Bosch aan de AVG voldoen, maar dat hangt af van de modus die wordt gebruikt: de operatorgebaseerde modus of de openbare zelfbedieningsmodus. Met de operatormodus controleert een operator de resultaten van elke meting. De openbare zelfbedieningsmodus bedekt het gezicht van de persoon en verbergt de absolute temperatuurdatum op het scherm.
Belangrijk bij dit systeem is dat de waargenomen personen meewerken. Dit betekent dat zij exact en liefst zonder bril naar de camera moeten kijken. Hoofd- en gezichtsbedekkingen moeten worden verwijderd voor een betrouwbare screening. Als een persoon beweegt, neemt de nauwkeurigheid af.
Ook dient er rekening mee gehouden te worden dat het apparaat alleen de temperatuur van de menselijke huid meet. Deze verschilt van de inwendige lichaamstemperatuur. Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve valse alarmen optreden. Na het detecteren van een verhoogde huidtemperatuur wordt altijd een tweede evaluatiemethode met een medisch hulpmiddel geadviseerd.

Deel dit artikel via: