Minder dan de helft van de bedrijven brengt risico’s in kaart

Hoewel elk bedrijf met personeel een RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie) behoort te hebben, heeft nog niet de helft zo’n hulpmiddel om risico’s inzichtelijk te maken. Dat zegt risicodeskundige Ben Kramer van Achmea. Daarmee worden niet alleen boetes geriskeerd.

Al sinds 1 januari 1994 is het voor ondernemers met medewerkers verplicht om de (arbeids)risico’s in kaart te brengen en daarnaast een plan van aanpak te hebben. Het kan gaan om fysieke risico’s, omdat medewerkers fysiek zwaar belast worden, maar ook om blootstelling aan gevaarlijke stoffen of een te hoge werkdruk. Vooral kleinere bedrijven hebben geen RI&E. Soms hebben ze het wel, maar dan ontbreekt weer een plan van aanpak. Om bedrijven te helpen brengt het Verbond van Verzekeraars een flyer met een stappenplan uit. Ook werd vorige week, tijdens de Week van de RI&E, door het ministerie van SZW een vernieuwde campagne voor de RI&E gestart. De komende weken wordt de noodzaak via radio, online en print veelvuldig onder de aandacht gebracht.

Van reactief naar proactief
Volgens Kramer vinden jaarlijks zo’n 4000 arbeidsongevallen plaats, waarvan 70 met een dodelijke afloop. Het bedrijf wordt extra zwaar gestraft als het geen RI&E heeft. Beter zou het zijn als gehandhaafd wordt voordat het te laat is, maar daarvoor ontbreekt het de Arbeidsinspectie aan voldoende capaciteit. De verschillende campagnes zijn vooral bedoeld om kleinere bedrijven op de noodzaak te wijzen. Sociale partners, werkgevers- en werknemersorganisaties door SZW gevraagd daarbij te helpen. Op www.rie.nl zijn al allerlei hulpmiddelen te vinden, waarmee ook kleine bedrijven makkelijker een RI&E kunnen opstellen. In een later stadium zal de RI&E kwalitatief worden aangescherpt, onder meer door het aantal arbeidsinspecties flink te laten toenemen. Alleen al dit jaar zijn er vijfendertig vacatures bij de Arbeidsinspectie. Naast het normale werk vraagt de inspectie in een pilot RI&E’s op en toetst die ook. Er is in die zin echt een kentering gaande van reactief naar proactief.

Grote besparingen
Als een ondernemer niet voldoet aan de regels en geen RI&E blijkt te hebben krijgt hij een boete of een tweede kans. Soms is het volgens Kramer beter om een ondernemer de kans te gunnen het geld van de boete te steken in het verbeteren van de veiligheid. “Een goede ondernemer maakt de risico’s zichtbaar en probeert daarmee te voorkomen dat er een ongeval kan plaatsvinden of een gezondheidsrisico kan ontstaan.” Een bijkomend voordeel is dat als de veiligheid goed is georganiseerd, het bedrijf vaak ook op andere gebieden beter blijkt te presteren. Het werkt voor werknemers erg demotiverend als er niet veilig gewerkt kan worden. Kramer zelf beoordeelt dagelijks arbeidsrisico’s en deelt de kennis die hij daarbij opdoet met andere klanten van Achmea. “Wij kunnen ondernemers niet bij de hand nemen, maar we kunnen ze wel helpen.” Veiligheid wordt vaak als kostenpost gezien, maar het levert volgens Kramer ook grote besparingen op. Wat kost het niet als een goede medewerker verongelukt? Die kosten worden volgens de expert elk jaar hoger. Hetzelfde geldt voor de kosten van andere incidenten, zoals brand. Gebouwen en inventaris zijn de laatste jaren enorm in prijs gestegen. Ook zijn goede medewerkers steeds moeilijker te vinden en te behouden. Daarom loont het volgens Kramer om te investeren in goed risicomanagement. Ook voor kleinere bedrijven.

Bron: Verbond van Verzekeraars.

Deel dit artikel via: