Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Seris

Masset Solutions

Centurion

VideoGuard

VVNL

NetworxConnect

PG Security Systems

Nimo Drone Security

Add Secure

Eizo

DZ Technologies

CDVI

Multiwacht

Optex

Securitas

VEB

Hanwha Vision Europe

Lobeco

i-Pro

CardAccess

Connect Security

SMC Alarmcentrale

Avigilon Alta

VAIBS

JMB Groep

De Beveiligingsjurist

ARAS

RoSecure

Brivo

ADI

Alarm Meldnet

GFT

SmartCell

BHVcertificaat.online

Eagle Eye Networks

HD Security

Traka ASSA ABLOY

Oribi ID Solutions

Paraat

ASSA ABLOY

Advancis

EAL

Unii

Kiwa

SmartSD

NIBHV

Seagate

Bosch Security Systems

Genetec

Dero Security Products

Crown Security Services

Paxton

G4S

Nimo Dog Security

SOBA

ASIS

Top Security

Akuvox

HID

Trigion

IDIS

Bydemes

20face

Milestone

Nenova

Uniview

2N

Hikvision

Service Centrale Nederland

Explicate

Gold-IP

Alphatronics

VBN

Sequrix

Secusoft

CSL

Regio Control Veldt

Ajax Systems

OSEC

Minder jeugdcriminaliteit, maar meer criminele meisjes

4 september 2023
Redactie
09:07

Iets meer dan een kwart van de opgepakte minderjarige verdachten was in 2022 een meisje. Van de jong volwassenen was 16 procent een vrouw. Dat betekent een flinke groei, terwijl jeugdcriminaliteit in het algemeen nog steeds afneemt. Dit blijkt uit cijfers van het WODC en het CBS.

De Monitor Jeugdcriminaliteit is geactualiseerd met nieuwe cijfers. Het gaat om twee monitordelen die rapporteren over de ontwikkelingen van alle jeugdige verdachten en jeugdige strafrechtelijke daders. Het eerste onderzoek toont onder andere dat het aantal jeugdige verdachten sinds 2010 is gehalveerd, maar dat dit aantal in de jaren 2018-2022 wel ongeveer hetzelfde blijft.

Meer meisjes
Opvallend is dat in vergelijking met 2018 in 2022 meer meisjes verdacht worden van criminaliteit en dat er iets meer vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal, worden gepleegd. Het aandeel jeugdige verdachten van drugs- en wapendelicten is nog steeds klein in 2022. Uit het tweede deelonderzoek blijkt dat ook het aantal jeugdige strafrechtelijke daders is afgenomen en zich de laatste jaren stabiliseert. Als het gaat om daders van ernstig geweld, is tussen 2018-2021 een lichte toename te zien onder minderjarige daders (maar met aantallen nog steeds ver onder het niveau van 2010), terwijl dit bij jongvolwassen daders (18 tot 23 jaar) stabiel is gebleven.

Jeugdige verdachten
In 2022 werd 1,4 procent van de minderjarigen (12 tot 18 jaar) als verdachte van een misdrijf geregistreerd. Onder jongvolwassenen was dat 2,0 procent in dat jaar. Uitgesplitst naar verschillende bevolkingsgroepen zijn de ontwikkelingen in de laatste jaren vergelijkbaar met de algemene trend. Wel is onder jeugdige verdachten met een Marokkaanse herkomst een sterke afname zichtbaar. In 2022 was 26 procent van de minderjarige verdachte populatie een meisje, onder jongvolwassen verdachten is 15 procent vrouw.

Afdoeningen
De aantallen sancties tegen jeugdigen zijn gedaald. Er is wel variatie in de ontwikkelingen. Zo is sprake van een toename van jeugdige strafrechtelijke daders van cyberdelicten, hoewel het absoluut om kleine aantallen gaat. De aantallen strafrechtelijke jeugdige daders van enkele ernstige geweldsdelicten als vermogen met geweld, zware mishandeling en (poging) tot doodslag zijn vanaf 2017/2018 onder minderjarigen licht toegenomen en onder jongvolwassenen stabiel gebleven tot 2022. Hierbij is het de vraag of dit zo blijft gegeven de meest recente signalering van het OM dat in 2022 hierin sprake is van een afname (OM, 2022).

Onduidelijk
Voor een mogelijke verjonging van de groep jeugdige strafrechtelijke daders zijn geen aanwijzingen gevonden, het omgekeerde lijkt eerder het geval. Daarnaast lijken de zaken van jongeren die in aanraking komen met OM en de rechter vanaf 2018 tot aan 2020 afgaande op de strafdreiging iets ernstiger te worden, maar in het laatste jaar juist minder ernstig. Het is onduidelijk hoe deze trend zich in de jaren erna ontwikkelt. Mogelijke verklaringen voor deze beide signaleringen vragen verdiepend vervolgonderzoek.

Invloed Covid-19-maatregelen
De Covid-19-maatregelen in 2020 en 2021 hebben een dempende werking gehad op de aantallen jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie, Halt, OM of de rechters. In hoeverre daar nog een verwacht na-ijleffect van is in 2022 is nog niet bekend en moet verder worden bezien. Door de voorlopigheid van de verdachtencijfers in de meest recente jaren (vanwege o.a. nog op te lossen zaken en achterstanden in de registratiesystemen) en de mogelijke gevolgen van de maatregelen gedurende de pandemie op de (geregistreerde) criminaliteitscijfers, is nog niet te zeggen welke richting de trends van het aantal jeugdige verdachten en strafrechtelijk vervolgden continueert.

Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek dat door het CBS (jeugdige verdachten) en het WODC (jeugdige strafrechtelijk vervolgden) is uitgevoerd. Bij de verdachten gaat het om de ontwikkelingen in de periode 2010 t/m 2022, bij de daders sinds 2000 t/m 2021. De onderzoeken maken deel uit van de Monitor Jeugdcriminaliteit die wordt herhaald en loopt tot aan 2026.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

SequriX

Videoguard

Suricat

Seagate

Wordt een partner