Minder sancties opgelegd aan beveiligingsorganisaties in 2014

De Dienst Justis is belast met het toezicht op de particuliere beveiligingsorganisaties. Uit hoofde van die taak heeft de dienst in 2014 in totaal 31 sancties opgelegd aan beveiligingsorganisaties.

sancties PBR 2014 door JustisBeveiligingsorganisaties en recherchebureaus hebben een vergunning nodig en alle medewerkers moeten worden gescreend. Daarnaast gelden er diverse opleidingseisen voor de medewerkers. De vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt namens de minister van Veiligheid en Justitie verleend door Justis.
Het totaal aantal sancties dat de organisatie oplegde is afgenomen naar 39 in 2013 naar 31 in 2014. Hoewel niet is aangegeven waarvoor een vergunning is ingetrokken, is het aantal intrekkingen toegenomen en het aantal boetes gedaald. De cijfers worden pas met de publicatie van het jaarverslag definitief.

  • 19 keer een intrekking van een vergunning (In 2013 13 keer) met als redenen antecedenten en het langer dan 1 jaar geen werkzaamheden verrichten (niet zijnde zelf gemeld te zijn gestopt of failliet);
  • 11 boetes opgelegd (tegen 23 keer in 2013 ) met als redenen geen toestemming van de korpschef, het niet vooraf melden van werkzaamheden, niet in het bezit van een legitimatiebewijs en geen correct uniform;
  • 1 keer een waarschuwing (3 keer in 2013) met als reden het niet melden van werkzaamheden.

Justis is in 2004 opgericht en is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De screeningsautoriteit besteedt veel aandacht aan de kwaliteit, dit heeft er onder meer toe geleid dat Justis is gecertificeerd volgens de ISO-9001 normering. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft de organisatie verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis geeft bijvoorbeeld ieder jaar meer dan een half miljoen Verklaringen Omtrent het Gedrag af.

Deel dit artikel via: