Minister Dekker reageert op noodkreet DJI-medewerkers

Een gedetineerde in de gevangenis van Alphen aan den Rijn heeft woensdagmiddag een medewerker gestoken. Er is al langer onrust in de gevangenissen vanwege de coronamaatregelen. Minister Dekker reageert vandaag op een anonieme brief die hij van DJI-medewerkers heeft ontvangen.

Het slachtoffer in Alphen aan den Rijn had alleen oppervlakkige verwondingen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Het had echter ook anders kunnen aflopen, want het geweld in de gevangenissen neemt hand over hand toe, sinds geen bezoek meer ontvangen mag worden. Minister Dekker heeft hierover een anonieme brief van DJI-medewerkers ontvangen. In deze brief maken zij melding van, naar hun mening, onveilige situaties voor medewerkers en justitiabelen die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Grote uitdagingen
Minister Dekker heeft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de anonieme brief. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat medewerkers met zorgen dit aankaarten bij hun leidinggevende, zodat samen naar een oplossing kan worden gezocht. “De coronacrisis stelt onze samenleving voor grote uitdagingen en vraagt van ons allemaal een bijzondere inspanning. Dit geldt ook voor de medewerkers van DJI. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop zij zich in de afgelopen weken hebben aangepast.”

Maatregelen DJI
DJI heeft een aantal ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus binnen de inrichtingen te voorkomen. Dit is volgens de organisatie noodzakelijk om de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers en justitiabelen te waarborgen. Mede als gevolg van de maatregelen en de naleving hiervan door medewerkers en justitiabelen, is het aantal besmettingen in de inrichtingen tot nu toe beperkt en dat wil DJI graag zo houden. In totaal is tot op heden sprake van acht bevestigde gevallen van corona bij justitiabelen. Daarnaast zitten op dit moment tien justitiabelen met corona gerelateerde klachten uit voorzorg in isolatie op hun eigen cel. Een justitiabele is afgelopen weekend overleden. De justitiabele had corona gerelateerde klachten maar is niet als gevolg daarvan overleden.

Beschermende middelen medewerkers
DJI zegt de richtlijnen van het RIVM te volgen. Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met mogelijk besmette justitiabelen gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook qua testbeleid volgt DJI de richtlijnen van het RIVM. DJI-medewerkers komen in aanmerking voor een test als zij in aanraking zijn geweest met een persoon die verdacht wordt van besmetting met het coronavirus en de medewerker zelf binnen twee weken klachten ontwikkelt die wijzen op een besmetting met het virus. De uiteindelijke beoordeling of een test wordt uitgevoerd is aan de bedrijfsarts. Voor medewerkers van DJI geldt ook, net als voor de politie, dat als zij het slachtoffer zijn van spugen of bijten door justitiabelen, zij bij klachten onmiddellijk in aanmerking komen voor een coronatest.

Close monitoring nieuwe justitiabelen
Justitiabelen hebben na binnenkomst een verscherpte medische intake om te controleren op coronagerelateerde klachten. Daarna worden deze justitiabelen voor een periode van twee weken op een eenpersoonscel geplaatst en gemonitord. Zolang er geen sprake is van corona gerelateerde klachten kunnen zij deelnemen aan onderdelen van het aangeboden dagprogramma. Daarbij wordt het contact met medejustitiabelen vermeden. In deze periode is er sprake van ‘close monitoring’ of een justitiabele klachten ontwikkelt. Zo ja, dan wordt betrokken justitiabele direct volgens protocol geïsoleerd. Als er geen klachten zijn, kan de justitiabele vervolgens aan het reguliere dagprogramma meedoen.

Deel dit artikel via: