Minister wil beleidsregels voor BOA’s aanpassen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan om de beleidsregels en de bijbehorende domeinlijsten voor buitengewoon opsporingsambtenaren per 1 januari 2018 aan te passen. De VNG inventariseerde welke behoeften er bij gemeenten in de dagelijkse praktijk bestaan aan wijziging van deze beleidsregels.

Op basis van deze inventarisatie heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een aantal wensen vastgesteld. Zo zien gemeenten graag dat BOA’s bevoegdheden krijgen voor meerdere domeinen. Te denken valt aan combinaties van domein 1 en domein 2 (milieu, welzijn en infrastructuur) of domein 1 en domein 4 (openbaar vervoer). Ook een wens is dat handhavers op het water (domein 2) ook mogen handhaven op parkeren en afval (domein 1). Verder zouden gemeenten graag willen dat BOA’s uit domein 1 ook diefstal en verduistering (domein 2) mogen aanpakken.

Zeggenschap
Andere ideeën vanuit de gemeenten zijn het opnieuw invoeren van de proces verbaal(pv)-vergoeding door het Rijk voor de inzet van boa’s, meer zeggenschap voor de lokale driehoek over de inzet van geweldsbevoegdheden en- middelen door boa’s en een mogelijkheid tot informatiedeling tussen boa’s uit verschillende domeinen. Het gaat hier met name om kleinere overtredingen en ergernissen, waarvoor de politie over het algemeen geen capaciteit of tijd heeft.

 

Deel dit artikel via: