Minister wil meer beveiliging voor politieke bestuurders

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat provinciale en lokale bestuurders meer beveiliging kunnen krijgen, ook bij hun woning. De extra maatregelen komen bovenop het vaste pakket, waarvoor een maximale vergoeding van 2500 euro beschikbaar is.

Op het moment kunnen bestuurders in provincies, gemeenten en waterschappen alleen een vast pakket aan beveiligingsmaatregelen krijgen. Wie extra beveiliging nodig denkt te hebben, moet daarvoor een verzoek indienen, bijvoorbeeld bij de gemeenteraad. En dat leidt volgens Bruins Slot soms tot de onwenselijke discussies over de mate waarin de betrokkene bedreigd wordt.
De minister hoort dat bestuurders steeds vaker te maken krijgen met boze en soms agressieve burgers. Sinds 2014 is het aantal bedreigde burgemeesters en andere bestuurders verdubbeld. Zij vindt daarom dat provinciale en lokale bestuurders en hun gezinnen zich moeten kunnen beveiligen op basis van onafhankelijk advies. De provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht zich daarbij neer te leggen. Bruins Slot stelt voor de extra beveiligingsmaatregelen jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar. In totaal wordt 10 miljoen euro per jaar besteed aan de beveiliging van bedreigde bestuurders. Op deze wijze wil de minister voorkomen dat gekwalificeerde mensen vanwege de bedreigingen afzien van een bestuurlijke functie.

Deel dit artikel via: