Ministerie J&V daagt start ups uit om met oplossingen te komen

Om te komen tot oplossingen voor relevante maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, daagt het ministerie van Justitie & Veiligheid jonge ondernemers uit om deel te nemen aan het Startup in Residence-programma op 25 oktober.

Er zijn elf maatschappelijke vraagstukken (challenges) opengesteld. Het ministerie is op zoek naar nieuwe, kleine ondernemingen met ideeën die nog niet op de markt zijn en die kunnen bijdragen aan het oplossen deze challenges. JenV en de startup werken samen aan het verder ontwikkelen van idee naar prototype. De startup doorloopt een uitgebreid en divers programma van vijf maanden waar trainingen en coaching onderdeel van uit maken.

Presentaties
Per vraagstuk krijgen maximaal drie startups de kans hun oplossing te presenteren. Deze presentaties worden door een jury beoordeeld. Deze kiest per maatschappelijk vraagstuk één winnaar, die mag deelnemen aan het SiR-programma. Na vijf maanden intensieve samenwerking tussen startup en JenV eindigt het programma met een werkend prototype. Dit presenteert de startup voor de opgave-eigenaren en potentiële afnemers tijdens Demo-day medio 2019.
Het ministerie van JenV ziet het SiR-programma als een manier om de buitenwereld op innovatieve wijze bij het werk te betrekken. Bovendien sluit het SiR-programma aan bij de Rijksbrede intentie om startups meer toegang tot de overheid te bieden.

Deel dit artikel via: