Mobiele cameramasten winnen aan populariteit

Mobiele cameramasten zijn op bouwterreinen niet meer weg te denken. “Maar er zijn nog veel meer toepassingsmogelijkheden”, benadrukt Francois Dieleman van Mobiele Camera Nederland. “Wel dient zeker op de openbare weg aan zeer veel eisen te worden voldaan. Daarom wordt mobiel cameratoezicht minder vaak ingezet dan eigenlijk nodig zou zijn.”

Een cameramast van het in Goes gevestigde Mobiele Camera Nederland haalde onlangs het nieuws toen deze werd geplaatst bij een zwembad in Terneuzen, waar vrouwelijke badgasten regelmatig werden lastiggevallen door jongeren uit België. “Vanwege de ernst van het probleem en omdat video wenselijk werd geacht als bewijsmateriaal, lukte het om een vergunning te krijgen. Daarbij moesten het zwembad en wij als beveiligingsbedrijf wel aan een lange lijst met privacyvoorwaarden voldoen”, zegt Dieleman. “Hoe met mobiel cameratoezicht wordt omgegaan, varieert sterk per gemeente. In Almere is het een populaire methode om criminele hotspots in de gaten te houden, maar het gaat ook wel eens anders. Zo las ik pas dat de gemeente Vijfheerenlanden vorig jaar een mobiele cameramast heeft aangeschaft, maar dat deze vanwege allerlei regels nog niet één keer is ingezet. En dat terwijl ze daar evenementen hebben, waarbij regelmatig veel vernielingen worden aangericht.”

Verantwoordelijk
Volgens sommige burgemeesters wordt cameratoezicht als uiterst middel beschouwd en mag het alleen worden ingezet als de veiligheid op geen enkele andere wijze is te waarborgen. “En zelfs dan nog moet de burgemeester toestemming krijgen van het Openbaar Ministerie en de politie”, vervolgt Dieleman. “Dat is wettelijk zo geregeld, als de openbare ruimte wordt geobserveerd. De politie hoeft de beelden niet zelf te verwerken, maar is daar wel verantwoordelijk voor, zodat het logisch is dat zij een vinger in de pap wil.” Mobiele Camera Nederland constateert een grote vraag naar mobiel cameratoezicht en heeft daarom intussen weer een groot aantal masten besteld. Het bedrijf maakt gebruik van masten met hoogwaardige domecamera’s van Hikvision met Darkfighter en intelligente detectie. Na plaatsing kan de camera vanuit de particuliere alarmcentrale van de Nederlandse Veiligheidsdienst Groep worden ingeregeld.

Makkelijker
“Technisch niet ingewikkeld”, aldus Dieleman, “maar procedureel komt er soms wel veel bij kijken. Vooral bij de inzet op de openbare weg. Dan is een veiligheidsplan nodig en is de gemeente verplicht openbaar te maken waar de camera staat en met welk doel. Ook dienen omwonenden geïnformeerd te worden.” De ondernemer verwacht dat de inzet van mobiel cameratoezicht de komende jaren makkelijker zal gaan verlopen, omdat de cameramasten inmiddels een vertrouwd beeld zijn geworden bij het publiek en er vanuit de bevolking nauwelijks weerstand tegen bestaat. “Er zijn zoveel toepassingsmogelijkheden. Bouwplaatsen natuurlijk, maar ook opslagloodsen, vastgoedbeheer en evenementen. Wij bieden als extraatje dat klanten via een beveiligde verbinding live kunnen meekijken en dat zij na afloop van de huurperiode een timelapse-opname krijgen. We zijn nu nog alleen actief in Zeeland, maar we verwachten dankzij onze samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsdienst Groep de komende periode uit te kunnen groeien tot een landelijke speler.

Deel dit artikel via: