Modernisering brandweer Amsterdam mislukt

Het is volgens De Telegraaf de afgelopen jaren niet gelukt om de organisatie van de brandweer Amsterdam-Amstelland te moderniseren en flexibeler te maken. Het korps doet volgens burgemeester Eberhard van der Laan onder andere nog veel te weinig aan brandpreventie.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Eberhard van der Laan dat de afspraken, die in 2011 zijn gemaakt, niet zijn nagekomen. Zo zijn in het kader van brandveilig leven tot nu toe ongeveer 42.000 woningen geïnspecteerd, terwijl dat er 100.000 hadden moeten zijn. Dat komt volgens de burgemeester vooral omdat de afspraken over alternatieve werkuren en flexibilisering binnen het rooster niet zijn nagekomen. Zo inspecteert de brandweer alleen overdag tussen 08.00 en 16.00 uur, terwijl veel mensen dan niet thuis zijn. Van der Laan is hierover ontstemd, omdat de brandweerlieden volgens hem maar al te goed weten dat het voorkomen van brand leidt tot minder slachtoffers.

Deel dit artikel via: