Mogelijk hogere straffen voor jonge criminelen

Jongeren krijgen voor dezelfde misdrijven aanzienlijk lagere gevangenisstraffen dan daders van boven de 23 jaar. Zo gaat iemand van 15 die een moord pleegt, maar voor maximaal één jaar achter de tralies. Onverteerbaar voor nabestaanden. Daar wil minister Dekker van Rechtsbescherming iets aan gaan doen.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil beginnen met het verhogen van de celstraffen voor 16- tot 23-jarige daders van ernstige misdrijven. Zo’n zwaardere straf voldoet volgens hem beter vanuit het oogpunt van vergelding. Momenteel kan iemand jonger dan 12 jaar niet worden gestraft. Van 12 tot en met 15 jaar is de maximale celstraf één jaar en voor 16- en 17-jarigen geldt een maximum van twee jaar. In België kunnen minderjarigen twee tot zeven jaar celstraf krijgen en in Duitsland zelfs tien jaar.

Jeugdinrichting
In principe geldt het jeugdrecht voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar, maar onder bepaalde omstandigheden wordt het ook toegepast voor daders van 18 tot en met 22 jaar, als die het verstandelijk vermogen van een minderjarige hebben. Jongeren komen niet in een normale gevangenis terecht, maar in een justitiële jeugdinrichting, waar men hen tracht voor te bereiden op een normaal leven. Ook iemand van 22 jaar kan daar dan maximaal twee jaar worden gedetineerd. Andersom gebeurt het soms ook dat een 16- of 17-jarige volgens het volwassenenstrafrecht wordt veroordeeld. Dat gebeurt bij zeer ernstige misdrijven. Ondanks hun leeftijd komen deze veroordeelden in een conventionele gevangenis terecht. Als de dader als groot risico voor de maatschappij wordt beschouwd, kan aanvullend jeugd-tbs worden opgelegd, maar dat doet volgens Dekker nog geen recht aan de roep om vergelding door (nabestaanden van) slachtoffers.

Deel dit artikel via: