MPL ontzorgt NN op afstand met toegangbeheer en veiligheid

Het kantoor van NN (Nationale Nederlanden) in Rotterdam was met 151 meter destijds het hoogste gebouw van Nederland. Het is belangrijk dat mensen daar prettig en veilig werken. Om dit 24/7 te kunnen garanderen wordt gebruik gemaakt van de diensten van MPL. Dat zorgt er met slimme techniek en de eigen alarmcentrale op afstand voor, dat geautoriseerden altijd naar binnen kunnen en dat inbrekers buiten blijven.

Lange tijd was Nationale Nederlanden de enige gebruiker van de 41 verdiepingen tellende kantoortoren naast het centraal station. Het logo prijkte trots op de gevel. Maar sinds de oplevering in 1991 is veel veranderd. De blikvanger kreeg een nieuw eigenaar (CBRE Investment Management), een nieuwe naam (Delftse Poort) en is nu een bedrijfsverzamelgebouw. Nationale-Nederlanden huurt er nog ongeveer een derde van de ruimte.

De uitdaging: ondersteuning bij safety en security
Als huurder is Nationale-Nederlanden zelf verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van aan het gebouw gebonden installaties. Denk aan liften, roltrappen en airconditioning. Ook moet de
Verzekeraar zelf maatregelen nemen om de veiligheid van gebruikers te garanderen. Hetzelfde geldt voor beveiliging tegen indringers. De man die hier verantwoordelijk voor is, is Gerard Versluis, ‘Portfolio Manager Hardservices Management’. Hij legt uit waarom Nationale Nederlanden de taken die horen bij wat hij schaart onder de noemer ‘safety en security’, uitbesteedt aan MPL “Het is al langer beleid bij Nationale-Nederlanden om alles wat niet tot de core business behoort te outsourcen. Op het gebied van facilitair beheer volgen we altijd de partnerkeuze van de eigenaar. Het werkt makkelijker met een partij die het gebouw al door en door kent. Je loopt ook niet het risico dat verschillende dienstverleners naar elkaar gaan wijzen als je iets gedaan wilt hebben.”

De oplossing: toegangsbeheer en bewaking op afstand
MPL helpt Nationale-Nederlanden onder meer met camerabewaking, toegangsbeheer en de calamiteiten- en storingenservice. Maar eerst nog even een uitstapje naar de samenwerking tussen CBRE Investment Management en MPL. Die begon in de periode dat in Delftse Poort de omslag van single tenant (één gebruiker) naar multi tenant beheer werd gemaakt. CBRE Investment Management beschikte indertijd wel over een verouderd platform om data samen te brengen maar dat was niet schaalbaar, wat wel een voorwaarde is als je steeds nieuwe gebruikers wilt toevoegen. MPL beschikt met het Winguard-platform as a Service over een schaalbaar (cloud)platform
en is specialist in het integreren van systemen.

De voordelen: Bijstand en efficiënter ingerichte werkprocessen
MPL heeft ook de achterliggende werkprocessen efficiënter ingericht. Versluis: “Voorheen kwam het in een overwerksituatie voor dat verschillende partijen in actie kwamen. Dat is nu verleden tijd.” Hij zegt erg tevreden te zijn over de dienstverlening van MPL en roemt hun kennis en kunde. ‘’Want systemen integreren in de verzekerings- en bankenwereld is niet zo makkelijk. Je hebt daar te maken met De Nederlandsche Bank als toezichthouder en die stelt echt heel hoge eisen aan IT, om hackers buiten de deur te houden. Eenvoudig gezegd zijn er nogal wat technische hoogstandjes nodig om aan alle richtlijnen te voldoen. Maar MPL bewijst keer op keer die complexiteit aan te kunnen. Ze gebruiken hun boerenverstand. Daarmee bedoel ik dat als ik iets gedaan wil krijgen, ze altijd wel een oplossing vinden. Veel partijen pakken eerst de contractbepalingen erbij en gaan vaak uit van wat niet kan. MPL gaat uit van wat wel kan en gaat gewoon aan de slag.” 

Toegevoegde waarde: Dienstverlener kan complexiteit aan
Inmiddels is MPL bezig om ook de locatie van Nationale Nederlanden in Brussel te integreren in het platform, zodat daar toegang en veiligheid eveneens 24/7 gegarandeerd is. Hoe het daarna verder gaat durft Versluis nog niet te zeggen. “Sinds corona is thuiswerken de norm. Het kantoor wordt meer een ontmoetingsplek. Mogelijk kunnen we toe met minder vierkante meters. Dat kan gevolgen hebben voor het beheer, al zal er altijd iets geregeld moeten zijn om te kunnen reageren op bijvoorbeeld een brandmelding of een indringer. Zo bekeken is het fijn om te weten dat MPL technisch alles klaar heeft staan, welke verandering er ook komt.”
De dienstverlening van MPL neemt Nationale-Nederlanden (en eigenaar CBRE Investment Management) veel werk uit handen, helpt kosten en CO2-uitstoot besparen en draagt bij aan een gezond en veilig werkklimaat voor gebruikers.

Deel dit artikel via: