Natuurorganisatie wil hond en vuurwapen voor groene boa’s

Natuurtoezichtorganisatie KNVvN vindt dat groene boa’s in het vervolg met een vuurwapen en een hond op pad moeten. Vooral vanwege de toenemende kans op confrontatie met drugscriminelen die afval dumpen in de natuur. De huidige wapenstok en pepperspray bieden dan geen bescherming.

“Een ontdekking van een drugsdumping op heterdaad levert een levensgevaarlijke situatie op”, schrijft Rolf Overdiep, voorzitter van KNVvN in De Telegraaf. De hond en het wapen zijn volgens hem niet bedoeld om wolven of ander agressief wild af te slaan, maar vooral om de (natuur)regels te kunnen handhaven, zoals het verbod op afvaldumpingen en stroperij. De huidige beschermingsmiddelen van de groene boa’s, een wapenstok en een busje pepperspray, zijn volgens de natuurtoezichtorganisatie niet meer toereikend.

Geweldsmonopolie
De KNVvN constateerde in 2020 al dat Justis veel aanvragen voor bewapening van natuurtoezichthouders weigert. Volgens Overdiep komen toezicht, handhaving en veiligheid in het buitengebied daardoor verder onder druk te staan. En dat terwijl de toenmalige minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid had gepleit voor een uitzondering op de regel dat het geweldsmonopolie bij de politie en de krijgsmacht blijft, omdat boa’s in het groene domein nu eenmaal minder makkelijk op assistentie van de politie kunnen terugvallen. Hij beloofde toen ‘met spoed’ met een nieuw besluit ‘bewapening en uitrusting boa’s’ te komen, waarin bewapening van boa’s zodanig zou worden uitgewerkt dat er zo min mogelijk lokale verschillen kunnen ontstaan. Wel moest de nieuwe regeling de lokale driehoek flexibiliteit te bieden. Dat laatste leidde er korte tijd later toe dat een groene boa na 15 jaar zijn vuurwapen moest inleveren, omdat Justis vond dat het geweldsmonopolie bij de politie berust. De betreffende boa is zijn aanstelling inmiddels kwijt.

Veiligheid in buitengebied
Toezicht en handhaving in het buitengebied is volgens de KNVvN van een heel andere orde dan in stedelijke gebieden. De groene boa wordt bijna dagelijks geconfronteerd met stroperij en drugsgerelateerde criminaliteit. Daarnaast opereert een groene boa meestal alleen. Om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, is een goede bewapening een vereiste, vindt de natuurtoezichtorganisatie. De destijds door de minister voorgestelde handboeien worden niet als bewapening beschouwd, maar slechts als hulpmiddel om verdachten mee te transporteren. Een wapenstok, pepperspray en een vuurwapen bieden de groene boa wel voldoende mogelijkheden om doortastend op te treden en geeft gebruikers van het buitengebied bovendien een groot gevoel van veiligheid, aldus de KNVvN .

Geen wettelijke beperkingen
Volgens de VVD Brabant zijn er geen wettelijke beperkingen om groene boa uit te rusten met een vuurwapen. De werkgever dient een onderbouwde aanvraag in bij de Minister van Justitie en Veiligheid. Bij een akkoord krijgen boa’s dan twee weken opleiding, een akte en een vuurwapen. Daarna vindt – net als bij de politie – periodieke training en toetsing plaats. Ongeveer de helft van de boa’s in Noord-Brabant komt bij de politie vandaan en is al bekend met het dragen van een vuurwapen. Ook de boa met alleen pepperspray en een wapenstok valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Boa’s zijn verplicht om elk gebruik van pepperspray en de wapenstok te melden. Als de boa uitgerust wordt met een vuurwapen verandert daar niets in.

Deel dit artikel via: