NCSC helpt zorgsector met cybersecurity tijdens coronacrisis

Het National Cyber Security Center zegt heel blij te zijn met de vele nationale en internationale initiatieven om ziekenhuizen en andere zorg- en onderzoeksinstellingen te ondersteunen op het gebied van cybersecurity. Voor het vergroten van de digitale weerbaarheid is het delen van zoveel mogelijk relevante informatie en kennis essentieel, daar dragen deze initiatieven stuk voor stuk aan bij.

De zorg heeft momenteel de volle aandacht. Het is in het bijzonder van groot belang dat alle IC-afdelingen in Nederland de continuïteit van hun werkzaamheden kunnen waarborgen. Het NCSC werkt samen met Z-CERT, het sectorale computercrisisteam voor de zorg. Als computercrisisteam voor de zorg informeert en adviseert Z-CERT zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, over digitale dreigingen en kwetsbaarheden. Daarnaast staat Z-CERT organisaties in de zorg bij in het geval van incidenten. Op deze manier helpt Z-CERT om de zorg in Nederland beter digitaal weerbaar te maken en snel weer overeind te komen als het onverhoopt toch misgaat.

Kennis, informatie en bijstand
Het NCSC helpt Z-CERT om de zorg zo goed mogelijk te voorzien van kennis en informatie. Het werkt daarbij – ieder vanuit zijn eigen rol – samen, met als doel om de continuïteit van de zorg in deze moeilijk en intense tijd te waarborgen. Als zich een incident voordoet met aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van een zorginstelling, kan het NCSC – op verzoek van de zorginstelling – ook direct aan die instelling bijstand verlenen. Samen met alle betrokken partijen, wordt continue gekeken welke inzet op het gebied van cybersecurity passend en nodig is.

Landelijk dekkend stelsel
In januari 2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een ministeriële regeling gepubliceerd waardoor intensievere informatie-uitwisseling tussen het NCSC en Z-CERT mogelijk wordt. Tegelijkertijd zijn drie andere computercrisisteams met deze regeling aangewezen. Door de aanwijzing kan het NCSC, onder bepaalde voorwaarden, relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden met Z-CERT delen. Daarnaast hebben beide organisaties nadere afspraken gemaakt over de samenwerking, passend binnen het mandaat van het NCSC. Dit past binnen de ambitie van het kabinet om te komen tot een landelijk dekkend stelsel waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever gedeeld wordt tussen publieke en private organisaties.

Deel dit artikel via: