NCTV publiceert overzicht van actuele nationale dreigingen

Welke dreigingen kunnen de nationale veiligheid van Nederland aantasten? Het antwoord op die vraag staat in de nieuwe Rijksbrede Risicoanalyse, die in opdracht van de NCTV is opgesteld door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. De Rijksbrede Risicoanalyse levert een belangrijke inbreng voor de Rijksbrede Veiligheidsstrategie die volgend jaar wordt gepubliceerd.

Een veelheid aan dreigingen kan de nationale veiligheid schaden, ook tegelijkertijd. De oorlog in Oekraïne laat dit zien: militaire en hybride dreigingen, oplopende geopolitieke spanningen, dreiging voor vitale processen (energie) en cyber- en economische dreigingen komen hier samen. Door technologische ontwikkelingen wordt deze verwevenheid van dreigingen alleen maar groter. Om die reden is het belangrijk dat de samenleving weerbaarder en schokbestendiger wordt. De Rijksbrede Veiligheidsstrategie gaat daarvoor de strategische koers uitzetten voor de komende zes jaar.
Op dit moment wordt onder coördinatie van NCTV in breed verband samengewerkt om de Rijksbrede Veiligheidsstrategie te realiseren. Naast vele ministeries, waaronder Buitenlandse Zaken en Defensie, zijn ook de veiligheidsregio’s en het Caribisch deel van het Koninkrijk betrokken. Naar verwachting is de strategie medio eerste kwartaal 2023 gereed.

Over het ANV
Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid is een multidisciplinair kennisnetwerk dat in opdracht van de NCTV sinds 2011 uiteenlopende analyses maakt over risico’s voor de nationale veiligheid. Het Analistennetwerk bestaat uit een vaste kern van zeven organisaties: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Instituut Clingendael, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het RIVM, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), SEO Economisch Onderzoek en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Deel dit artikel via: