Nederland gaat vingerafdrukken uitwisselen met FBI

De Nederlandse politie krijgt toegang tot de FBI-databank met vingerafdrukken, zo meldt dagblad Trouw vandaag. Ook de vingerafdrukken, opgeslagen door de Amerikaanse visumdienst kunnen worden geraadpleegd. Andersom mag de federale politie van de Verenigde Staten in de Nederlandse databank kijken. 

De politie krijgt toegang tot de datastrafbank van de FBI en van de Amerikaanse visumdienst. Als tegenprestatie wordt de Nederlandse strafdatabank toegankelijk gemaakt voor de Amerikanen. John Riemen, hoofd van de landelijke politie-eenheid Centrum voor Biometrie in Zoetermeer noemt het een belangrijke ontwikkeling, omdat zo kan worden beschikt over de vingerafdrukken van 70 miljoen criminelen en 140 miljoen personen die de Verenigde Staten hebben bezocht. Zo zou men kunnen nagaan of bij misdrijven aangetroffen vingerafdrukken toebehoren aan mensen die recent naar de VS zijn geweest en waarvan dus de identiteit bekend is.

Identificeren van slachtoffers
Binnen Europa gebeurt het uitwisselen van vingerafdrukgegevens al langer. Nederland beschikt zelf over data van 1,3 miljoen veroordeelden en verdachten. Door de samenwerking met de Verenigde Staten komen hier 210 miljoen vingerafdruksets bij. Riemen zou graag één grote database zien met vingerafdrukken en andere identiteitsgegevens. Voor het opsporen van misdadigers, maar ook voor het identificeren van slachtoffers van misdrijven of rampen. Maleisië en Indonesië hebben dat volgens hem, waardoor het makkelijker werd om de slachtoffers van de ramp met de MH17 te identificeren. Nederland kreeg toen een dvd met vingerafdrukken, namen, foto’s en irisfoto’s van alle Maleisiërs en Indonesiërs op de vermistenlijst. Maar om Nederlandse slachtoffers te kunnen identificeren was hulp van de Amerikaanse visumdienst nodig. Die beschikte over vingerafdrukken van Nederlanders die Nederland zelf niet had!

Nieuw vingerafdrukkensysteem
Tot 2011 had Nederland een landelijke databank, maar die is om privacyredenen vernietigd. De politie ondervindt daar volgens Riemen nog wekelijks ongemak van. Hij begrijpt dat het gevoelig ligt als de politie een landelijke databank met biometrische identiteitsgegevens beheert en dat hoeft wat hem betreft dan ook niet. Maar wel zou de landelijke overheid over een dergelijke systeem moeten beschikken.
Volgend jaar komt er een nieuw vingeraf­drukkensysteem. Dat zal onder andere worden gebruikt om onbekende doden alsnog te identificeren en om vele honderden cold cases nieuw leven in te blazen. Er zullen volgens Riemen dan ook meer forensische rechercheurs en experts moeten komen. Dat zijn er nu nog maar 1500. Hij hoopt dat onderzoeken dan veel sneller kunnen worden afgerond, zodat meer zaken behandeld kunnen worden die nu uit capaciteitsgebrek blijven liggen.

Deel dit artikel via: